LOGO REACT EU MMR small v2

08.02.2012
V současné době probíhají v médiích zprávy o vadných implantátech tentokráte o umělých kloubech firmy DePuy (dceřiné firmy Johnson & Johnson). Všechny pacienty, kteří byli operováni v naší nemocnici musíme uklidnit. Prošli jsme veškeré údaje o pacientech, kteří na našem ortopedickém oddělení podstoupili operaci kyčelního kloubu a ani v jednom případě se nejednalo o výše zmiňované implantáty.
27.01.2012
Od 1. února dojde v Nemocnici Třinec ke změně při podávání informací o zdravotním stavu pacienta. Základní informace o zdravotním stavu pacienta budou poskytovány i telefonicky. Nemocnice se přiřadí k zařízením, která již tuto službu poskytují. Pacientovi bude při přijetí přidělen bezpečnostní kód a sám určí komu tento kód poskytne. Volajícímu po nahlášení tohoto kódu budou lékařem poskytnuty základní informace.
02.12.2011
Nemocnice Třinec v uplynulých dnech obdržela nový certifikát o udělení akreditace. To znamená, že splnila kritéria národních akreditačních standardů pro řízení a kontinuální zvyšování kvality. Spojená akreditační komise České republiky tak rozhodla po náročném drobnohledu, jímž naši nemocnici podrobila počátkem listopadu.
02.01.2012
Upozorňujeme pacienty, že od 1. ledna 2012 neprovozuje Nemocnice Třinec onkologickou ambulanci. Pacienti se mohou obrátit na komplexní onkologická centra v Ostravě nebo v Novém Jičíně.

Kontakty:

KOC Nový Jičín, telefon 559 416 180, mobil 606 637 978,

Součástí KOC Nový Jičín je i onkologická ambulance v Nemocnici Ostrava – Vítkovice, telefon 595 633 396.

KOC Fakultní Nemocnice Ostrava, telefon 597 373 493.


01.11.2011
Nemocnice Třinec ve čtvrtek 27. října spolupracovala se zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje na dopadení nebezpečného střelce, který po druhé hodině odpoledne během několika minut stihl na oddělení plastické chirurgie a v suterénu postřelit osm osob.  Vše probíhalo v rámci aktivního nácviku postupu  v krizových situacích. Takovéto cvičné zásahy pomáhají krizovému štábu nemocnice i jejím zaměstnancům pohotově a správně zareagovat v prvních okamžicích nenadálé události, zajistit plynulý tok informací  a najít a odstranit veškeré nedostatky bránící rychlému a efektivnímu zásahu v ohrožující situaci.

Strona 6 z 21