LOGO REACT EU MMR small v2

Oddział anastezjologiczno-reanimacyjny

 

Primář
MUDr. David Míra

 

Vrchní sestra
ARO oddělení
Bc. Alena Průdková

tel: 303

 

Staniční sestra
Daniela Sikorová

ARO 01Lokalizacja

Znajduje się w budynku głównym na piętrze -1

 

Telefon kontaktowy

558 309 315 - poradnia anestezjologiczna

 

 

Charakterystyka oddziału Anestezjologiczno- reanimacyjnego

Częścią składową oddziału jest:

  • oddział anestezjologiczno- reanimacyjny
  • przychodnia anestezjologiczna
  • pokój na dospanie po zabiegu


Badanie przedoperacyjne : W naszym szpitalu ocenę zdolności pacjenta do poddania się operacji podejmuje lekarz anestezjolog w przychodni anestezjologicznej( ARO).


W pzychodni ARO przeprowadza się pacjentowi podstawowe badania przedoperacyjne a w zależności od występujących u pacjenta pozostałych schorzeń kierowany jest na dalsze badania specjalistyczne , takie jak chorób wewnętrznych, spirometrię, echokardiografię i inne. Lekarz anestezjolog ocenia ogólny stan zdrowia pacjenta i kieruje go do zabiegu. Pacient ma możliwość sam zadecydować o rodzaju znieczulenia , np. ogólne lub regionalne .


Rocznie w Szpitalu w Trzyńcu anestezji poddaje się 5500 pacjentów , zabieg wykonuje 11 lekarzy - anestezjologów . Realizacja powyższych świadczeń możliwa jest dzięki dobrze wyszkolonej kadrze lekarskiej, pielęgniarskiej i wysokospecjalistycznej aparaturze niemieckiej firmy Dräger .Po zabiegu wszyscy pacjenci kierowani są na jednostkę wczesnej opieki pooperacyjnej- pokój na dospanie po zabiegu , gdzie pozostają pod nadzorem dwóch wyszkolonych pielęgniarek i techniki monitorującej funkcje życiowe .


Spektrum opieki

  • ocena przedoperacyjna , zalecenie odpowiedniego rodzaju znieczulenia
  • podanie znieczulenia , wczesne monitorowanie funkcji życiowych
  • intensywna terapia chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia

Cennik
cena badań przedoperacyjnych oraz cena znieczulenia wliczona jest w cenę zabiegu chirurgicznego .