LOGO REACT EU MMR small v2

Centralna Sterylizacja

certifikat steril smallLokalizacja Oddziału:
Centralna Sterylizacja znajduje się w budynku głównym Szpitala na kondygnacji -2.

 

Telefon kontaktow:
+420 558 309 671

 logo

 

 

 

 

 

 

Centralna Sterylizacja Szpitala odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie procesu sterylizacji materiałów i narzędzi medycznych. Podzielona jest zgodnie z wymaganiami na trzy strefy: brudną, czystą i sterylną, a urządzenia w których wykonywany jest proces sterylizacji spełnia obowiązujące normy. Sam proces sterylizacji przeprowadzany jest w sterylizatorach parowych, a do sprzętu wrażliwego na wysoką temperaturę stosowana jest sterylizacja niskotemperaturowa z użyciem tlenku etylenu. Dzięki temu podczas procesu sterylizacji dochodzi do zabicia w materiałach i narzędziach wszystkich mikroorganizmów. Kontrola skuteczności sterylizacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Centralna sterylizacja świadczy usługi głównie dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego naszego Szpitala, ale również dla odbiorców zewnętrznych.

Zapewnia również jednodniową praktykę dla studentów medycznych szkół średnich w ramach ich praktyk w naszym Szpitalu.

Oddział Centralnej Sterylizacji Szpitala w Trzyńcu w sierpniu 2013 otrzymał certyfikat jakości wg normy DIN EN ISO 13485: 2012 - Urządzenia medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania dla celów przepisów prawnych, co wskazuje na to, że kieruje się obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

Centrální sterilizaceCentrální sterilizace
Multiple Image.
Multiple Image.