Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Dětské odděleníLokalizacja oddziału:

parter i kondygnacja -1: Oddział Pediatryczny, 4 piętro : Oddział Neonatologiczny.

 

Telefon kontaktowy:

+420 558 309 225 - Oddział A
+420 558 309 220 - Oddział B
+420 558 309 200 - Dziecięcy OIOM
+420 558 309 215 - Oddział Neonatologiczny
+420 558 309 204 - Poradnie Pediatryczne

 

Podstawowa charakterystyka oddziału i spektrum opieki

Oddział dziecięcy zapewnia opiekę diagnostyczną i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do 19 roku życia. Rocznie hospitalizujemy około 2500 pacjentów (z wyjątkiem noworodków). Przyjmujemy  pacjentów w stanach nagłych zachorowań, przywożonych przez pogotowie ratunkowe i zgłaszających się do Izby Przyjęć bez skierowania  lekarza. Oddział pełni stały ostry dyżur. W przypadku chorób, dla których potrzebna jest bardziej specjalistyczna diagnostyka i leczenie, kierujemy pacjentów do klinik i szpitali specjalistycznych.
Oddział posiada dobre zaplecze diagnostyczne, zarówno laboratoryjne, jak i diagnostyki obrazowej. Oddział jest dobrze wyposażony w podstawowy sprzęt niezbędny w procesie leczenia.
Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Pediatryczna - kardiologii, nefrologii, gastroenterologii i endokrynologii wraz z leczeniem cukrzycy.
Na oddziale  pracuje 9 lekarzy.
Dzieci i młodzież, u których  planowane jest leczenie chirurgiczne, są hospitalizowane na
oddziale B - Dziecięce Centrum Leczenia Operacyjnego.Oddział ma charakter interdyscyplinarny –  o dzieci troszczą się lekarze specjaliści z różnych dziedzin operacyjnych - otorinolarygnologii, chirurgii, ortopedii, chirurgii plastycznej i pediatrii. Na tym oddziale hospitalizowane  są również dzieci,u  których  wykonywane jest obrazowanie rezonansem magnetycznym w znieczuleniu ogólnym.
Inne dzieci z typowymi chorobami wieku dziecięcego są hospitalizowane na oddziale A.
Dzieci z chorobami zagrażającymi ich życiu  oraz dzieci po poważnej operacji chirurgicznej hospitalizowane są na dziecięcym oddziale intensywnej terapii(OIOM). Pracuje na nim wysoko wykwalifikowany, z dużym doświadczeniem zawodowym personel medyczny.

 

Noworodki hospitalizowane są na Oddziale Neonatologicznym. Oprócz  badań przesiewowych u wszystkich noworodków przeprowadza się za pomocą ultradźwięków  badania wad wrodzonych nerek i dróg moczowych.Lekarz neonatolog codziennie bada noworodka, obserwuje jak funkcjonuje organizm dziecka i jak przebiega proces przystosowywania się do życia poza organizmem mamy. Obserwuje również proces żywienia dziecka i służy swoją wiedzą.
W opiece medycznej nad noworodkiem od chwili urodzenia uczestniczą również pielęgniarki i położne. Bezpośrednio po porodzie opiekują się noworodkiem, pomagają mamie w czynnościach pielęgnacyjnych, uczą je procesu pielęgnacji i opieki nad potomstwem, przekazują wiedzę na temat żywienia, pomagają w trudnych sytuacjach, nadzorują prace pielęgnacyjne prowadzone przy dziecku przez matkę.

 

Staramy się aby leczone u nas dzieci jak najmniej odczuwały niedogodności przebywania w szpitalu. Z dzieckiem przez cały czas może przebywać osoba towarzysząca. Dbamy o to, aby niezbędne badania diagnostyczne i leczenie było zrealizowane w jak najkrótszym czasie. Dokładamy
wszelkich starań, aby rodzice byli wyczerpująco informowani o celowości podejmowanych przez nas działań. Szczególnie zależy nam na tym, aby minimalizować (a jeśli to tylko możliwe - eliminować) ból i cierpienie fizyczne naszych pacjentów.
Na Oddziale Pediatrycznym pracuje pielęgniarka- specjalista do gier i zabaw, która za pomocą wykorzystania różnych pomocy dydaktycznych próbuje chorym dzieciom  wyjaśnić przyczyny ich hospitalizacji, stara się zmniejszyć napięcie psychiczne i strach nie tylko u dzieci, ale także u ich rodziców.
Oddział Dziecięcy Szpitala w Trzyńcu posiada tytuł Baby Friendly Hospital (Szpital przyjazny dzieciom) pod patronatem UNICEF. 


Dětské oddělení

Spektrum opieki

  • Badanie i leczenie ostrych i przewlekłych chorób dziecięcych
  • Leczenie chirurgiczne we współpracy z ekspertami z zakresu laryngologii, ortopedii, chirurgii i chirurgii plastycznej
  • Ambulatoryjne badanie i leczenie w  kardiologii pediatrycznej, nefrologii, gastroenterologii i endokrynologii

 

Opieka dziecka szpitalna i ambulatoryjna objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym.
Hospitalizacja członków rodziny u dzieci pod 6 lat objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym, hospitalizacja powyżej 6 roku życia dziecka opłacana jest przez rodziców, zgodnie z aktualnym cennikiem.


 

 
Dětské odděleníDětské centrum operační léčby

  

Novorozenecké odděleníDětská JIP

 
Dětské centrum operační léčby
 
 
 
 
Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.