LOGO REACT EU MMR small v2

Oddział Rehabilitacji Leczniczej

 

Primářka
MUDr. Darina Mocková

 

Vrchní sestra
Mgr. Wladyslawa Czepczorová

 

Staniční sestra
Rehabilitační oddělení II
Helena Seková

 

Vedoucí fyzioterapeut
Rehabilitační pracoviště
Mgr. Seweryn Krzywon

W skład oddziału wchodzi Przychodnia Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji nr 1,
Oddział Rehabilitacji nr 2, Gabinet Terapii Zajęciowej oraz Przychodnia  do podawania kroplówek w trybie ambulatoryjnym.
 
Lokalizacja
Oddział znajduje się w 2 budynkach wolnostojących wewnątrz kompleksu szpitalnego.
W pawilonie T,V na parterze znajduje się cała przychodnia rehabilitacji, na 1. piętrze znajduje się Oddział Rehabilitacji 1. W pawilonie I (dawny pawilon chorób zakaźnych) na parterze znajduje się  Oddział Rehabilitacji 2.
 
Telefon kontaktowy:
Przychodnia rehabilitacji: +420 558 309 557
Oddział 1: +420 558 309 565
Oddział 2: +420 558 309590

Charakterystyka oddziału
Oddział Rehabilitacji zajmuje się kompleksową rehabilitacją (obejmującą rehabilitację medyczną i psychologiczną), zapewnia pełen zestaw badań diagnostycznych z uwzględnieniem diagnostyki funkcjonalnej, oceny radiologicznej, badań neurofizjologicznych, USG i badań obrazowych kręgosłupa.
Ośrodek zapewnia odpowiednio dostosowane do stanu pacjenta ćwiczenia indywidualne i zespołowe.
W leczeniu chorych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego stosuje się metody neurofizjologicznego usprawniania (metodę PNF,NDT Bobath, Vojta).
 
Pracownia fizykoterapii jest wyposażona nowoczesnym oprzyrządowaniem do stosowania całego zakresu zabiegów elektroleczniczych - elektroterapia, światłolecznictwo, magnetoterapia, parafinoterapia, masaże lecznicze, krioterapia, ultradźwięki i hydroterapia (basen, masaże podwodne i wirowe), zastosowanie terapeutyczne promieniowania laserowego i fali uderzeniowej.  
Profil leczenia chorych obejmuje najtrudniejsze przypadki chorobowe wymagające długotrwałej rehabilitacji. Są to stany po udarach mózgu, po urazach wielonarządowych, czaszkowo-mózgowych, złamaniach kręgosłupa i złamaniach kończyn.
 
Oddział Rehabilitacji  dysponuje 40 łóżkami w salach 2-3 osobowych z węzłem sanitarnym.
 
Na oddział przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami:
  • ośrodkowego układu nerwowego, głównie po udarach mózgu
  • narządu ruchu, w tym uszkodzenia urazowe narządu ruchu
  • kręgosłupa (zwyrodnieniowe, dyskopatie, kręgozmyki)
  • zwyrodnieniowymi stawów  po operacjach ortopedycznych

 

Tryb przyjęcia:

  1. chorzy po zabiegach operacyjnych albo po schorzeniach neurologicznych przyjmowani są na dalszą kontynuację leczenia w ramach skierowań z oddziału , w którym byli operowani lub leczeni
  2. chorzy z ostrymi zespołami bólowymi kierowani są przez lekarzy poradni specjalistycznych (neurologiczna, ortopedyczna, reumatologiczna i rehabilitacyjna)
  3. leczenie planowe – pacjenci kierowani z poradni specjalistycznych przyjmowani są w miarę wolnych miejsc.

 

Warunki przyjęcia :
zachowany kontakt logiczny z pacjentem , wyrównany układ krążeniowo - oddechowy.
Rocznie przyjmujemy na Oddział Rehabilitacji około 730 pacjentów.


Personel medyczny dokłada starań do zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej, która w połączeniu z przyjazną pacjentowi atmosferą szpitala  oraz nieustanną poprawą warunków jego pobytu zapewnią szybki powrót do zdrowia.