LOGO REACT EU MMR small v2

Międzyoddziałowy OIOM

 

Zástupce primáře
MO JIP
MUDr. Tomáš Sklenář

 

Vrchní sestra
ARO oddělení
Bc. Alena Průdková

tel: 303

 

Staniční sestra
Libuše Ovčařová

Mezioborová JIPPodstawowa charakterystyka oddziału

Międzyoddziałowy OIOM jest samodzielnym specjalistycznym oddziałem. Oferujemy kompleksową opiekę pacjentom po operacjach chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, ORL oraz po zabiegach chirurgii plastycznej. Opiekujemy się również pozostałymi pacjentami, którzy wymagają intensywnej opieki. Pacjenci mają zagwarantowaną opiekę indywidualną. Międzyoddziałowy OIOM dzieli się na część aseptyczną i mezoseptyczną, cały oddział jest w pełni wyposażony w klimatyzację.

 
 
 
MOJIP sesternaSpektrum zabiegów:
  • Kompleksowa opieka pooperacyjna włącznie z zabezpieczeniem podawania kontynualnego środków przeciwbólowych z wykorzystaniem specjalnych technik anestezjologicznych
  • Wentylacja nieinwazyjna
  • Przygotowanie przedoperacyjne pacjentów z podwyższonym ryzykiem operacyjnym.

 

Multiple Image.
Multiple Image.