Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Międzyoddziałowy OIOM

Mezioborová JIPPodstawowa charakterystyka oddziału

Międzyoddziałowy OIOM jest samodzielnym specjalistycznym oddziałem. Oferujemy kompleksową opiekę pacjentom po operacjach chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, ORL oraz po zabiegach chirurgii plastycznej. Opiekujemy się również pozostałymi pacjentami, którzy wymagają intensywnej opieki. Pacjenci mają zagwarantowaną opiekę indywidualną. Międzyoddziałowy OIOM dzieli się na część aseptyczną i mezoseptyczną, cały oddział jest w pełni wyposażony w klimatyzację.

 
 
 
MOJIP sesternaSpektrum zabiegów:
  • Kompleksowa opieka pooperacyjna włącznie z zabezpieczeniem podawania kontynualnego środków przeciwbólowych z wykorzystaniem specjalnych technik anestezjologicznych
  • Wentylacja nieinwazyjna
  • Przygotowanie przedoperacyjne pacjentów z podwyższonym ryzykiem operacyjnym.

 

Multiple Image.
Multiple Image.