LOGO REACT EU MMR small v2

Neurologická ambulance - vyšetření EEGPoradnia neurologiczna Szpitala Trzyniec przyjmuje pacjentów codziennie według grafiku poszczególnych lekarzy. Dla pacjentów w wieku dziecięcym wyodrębniony jest czas przyjęć. Poradnia neurologiczna Szpitala Trzyniec w Jabłonkowie czynna jest dwa dni w tygodniu. Raz na dwa tygodnie w ramach poradni wykonywane są konsultacje neurochirurgiczne. Współpracujemy również w ramach konsultacji z chirurgiem naczyniowym. Oprócz stanów ostrych, które przyjmujemy bezzwłocznie, w poradni przyjmujemy pacjentów po wcześniejszej rejestracji.

 

Charakterystyka badań pomocniczych wykonywanych w ramach przychodni neurologicznej:
 
 • EEG badanie - elektroencefalografia

  Nieinwazyjna metoda elektrofizjologiczna wykorzystywana do oceny aktywności mózgu przede wszystkim u pacjentów chorych na epilepsję oraz u pacjentów z bólem głowy.

 • EMG badanie – elektromyografia

  Badanie służące ocenie sprawności nerwów obwodowych, czaszkowych oraz mięśni.

 • Potencały wywołane

  Badanie nieinwazyjne, które służy ocenie stanu dróg nerwowych (zrokowych, słuchowych,) naprzykład u pacjentów z podejrzeniem zachorowania na stwardnienie rozsiane.

 • Badanie USG

  Badanie nieinwazyjne, szybkie i precyzyjne oceniające wydolność tętnic mózgowych szczególnie u pacjentów z udarem mózgu, z zawrotami głowy itp.