LOGO REACT EU MMR small v2

Centrum gastroenterologiczne

Gastroenterologické centrumW przychodni gastroenterologicznej troszczymy się o pacjentów z dolegliwościami układu trawiennego, obejmujemy opieką pacjentów z niespecyficznymi zapaleniami jelit, ze złośliwymi nowotworami układu trawiennego, z ciężkimi powikłaniami trzustki i wątroby, z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz refluksową chorobą przełyku(GERD). Szczególną opieką obejmujemy pacjentów po endoskopowej operacji - polipektomii (usunięcie polipów) w jelicie grubym. W ramach opieki nad tymi pacjentami ściśle współpracujemy z fachowcami innych oddziałów Szpitala w Trzyńcu, jak również ze specjalistami z innych szpitali.

Do najczęściej zaliczanych badań w przychodni gastroenterologicznej należy gastroskopia – badanie górnego odcinka układu trawiennego (przełyk, żołądek, dwunastnica) oraz kolonoskopia – badanie jelita grubego. Obie metody umożliwiają bardzo dokładne zdiagnostykowanie chorób układu trawiennego i zarazem pozwalają na przeprowadzenie zabiegów. Do najczęstszych należą usunięcie przedmiotów obcych, wstrzymanie krwawienia i inne. Prawie co trzecia kolonoskopia jest zarazem zabiegiem leczniczym, co ma bardzo duże znaczenie przy profilaktyce nowotworu jelita grubego.

Centrum gastroenterologiczne w Szpitalu Trzyniec przyłączyło się do Narodowego programu profilaktyki nowotworu jelita grubego. Najważniejszą część pracy, a tym jest sam skrining (badania przesiewowe), przeprowadzają lekarze rodzinni, którzy badają kał na krew utajoną. W naszej przychodni przeprowadzamy potem badania endoskopowe.

Badania przeprowadzamy na podstawie wskazania lekarza rodzinnego czy lekarza specjalisty.