LOGO REACT EU MMR small v2

 

Vedoucí
Oddělení sociálních lůžek
Mgr. Zuzana Kubiesová

tel: +420 558 309 291

Lokalizacja:
Zakład zlokalizowany jest na pierwszym piętrze, w budynku wolnostojącym wewnątrz kompleksu szpitalnego (pawilon I), w rzytulnych, nowo wyremontowanych wnętrzach stwarzających domową atmosferę.
 
Zadaniem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i sposób niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich prowadzonych pod nadzorem lekarza.
 
Przebywanie w zakładzie jest możliwe na okres przejściowy, dopóki użytkownik nie ma zapewniony stały charakter usług społecznych (pomoc osobista, opieka dzienna, dom dla osób starszych).


Usługa ma na celu:
  • Głównym celem w zakresie świadczenia usług jest zapewnienie opieki i wsparcia dla użytkowników do czasu, dopóki  nie będzie zapewniona  właściwa  opieka socjalna
  • Wzmocnienie lub utrzymanie orientacji użytkownika w codziennych sytuacjach życiowych
    i wsparcie jego  aktywnego roztwoju funkcjonowania w środowisku domowym
  • Utrzymanie niezależności i jakości życia użytkowników
  • Profilaktyka samoobsługi
  • Eliminacja izolacji społecznej (imprezy kulturalne, odwiedzanie duchownych i wolontariuszy)
  • Zapewnienie i poprawa życia, zgodnie z nowymi ustaleniami przez wykwalifikowany personel
  • Transfer użytkowników do innych usług lub opieki innej osoby

 

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym znajduje się 21 łóżek, z tego 6 pokoi jednoosobowych, 6 pokoi dwuosobowych, 1 pokój trzyosobowy.

#063B5E