Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
Interní odděleníLokalizacja oddziału
1 piętro - Oddział OIOM, IMP (opieka pośrednia), Oddział Chorób Wewnętrznych nr 3 1 piętro-część ambulatoryjna – przychodnia chorób wewnętrznych, przychodnia kardiologiczna, diabetologiczna, reumatologiczna i endokrynologiczna. Część ambulatoryjna dysponuje samodzielną pracownią ultrasonografii, echokardiografii, ergometry, łączymy ambulatoryjne systemy monitorowania pacjentów.
5 piętro-przychodnia gastroenterologiczna
Kondygnacja -1 izba przyjęć działu chorób wewnętrznych, izba przyjęć działów nie chirurgicznych
Kondygnacja -2 Oddział Chorób Wewnętrznych nr 2
 
Telefon kontaktowy:
+420 558 309 421 - przychodnie chorób wewnętrznych
+420 558 309 420 - oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM)
 

INT odd 02 smallPodstawowa charakterystyka oddziału

Klinika Chorób Wewnętrznych Szpitala Trzyniec liczy 72 łóżek, sale podzielone są na dwułóżkowe (z osobnym węzłem sanitarnym) i trzyłóżkowe oraz 7 przychodni, które zapewniają intensywną opiekę diagnostyczną według nowoczesnej koncepcji medycyny wewnętrznej.

Oddział Chorób Wewnętrznych to pole wielodyscyplinarne. W Oddziale zatrudnieni są lekarze – wysokiej klasy specjaliści wielu dziedzin chorób wewnętrznych, oraz znakomicie wyszkolony, doświadczony zespół pielęgniarek.
 
Na Oddziale Chorób Wewnętrznych hospitalizowani są pacjenci z chorobą układu sercowo-naczyniowego, pacjenci z chorobami płuc, z zaburzeniami metabolicznymi, z cukrzycą oraz pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego, itp.
Lekarze OIOM zapewniają zarówno intensywną jak i reanimacyjną opiekę oraz wczesną hemodializę. Oddział wyposażony jest w najnowocześniejsze oprzyrządowanie.
 
Interní JIPRocznie w Szpitalu Trzyniec na Oddziale chorób wewnętrznych hospitalizowanych jest około 4250 pacjentów a w przychodniach leczonych jest około 36000 pacjentów.
Pielęgnację wykonuje 22 lekarzy, 40 pielęgniarek, 16 osób pomocnego personalu medycznego.
 
Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Trzyniec posiada akredytację II.stopnia upoważniającą do nauczania młodych lekarzy w dziedzinie medycyny wewnętrznej i akredytację I stopnia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie diabetologii, endokrynologii i reumatologii.
Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.