LOGO REACT EU MMR small v2

W przychodni pediatrycznej oferowana jest specjalistyczna opieka w następującym zakresie:

Kardiologia dziecięca - choroby serca, takie jak wrodzone wady serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie krwi, szmery serca

Nefrologia dziecięca – choroby nerek i dróg moczowych, takich jak wady wrodzone, nawracające zakażenia dróg moczowych, obecność krwi i białka w moczu, moczenia nocnego

Gastroenterologia dziecięca - choroby żołądkowo-jelitowe, takie jak przewlekłe zapalenia błony śluzowej żołądka, choroby zapalne jelit, choroba trzewna(celiakia), zespół złego wchłaniania, nietolerancji na mleko krowie, ból brzucha

Endokrynologia dziecięca - choroby gruczołów dokrewnych, takich jak zaburzenia czynności tarczycy, zaburzenia wzrostu, cukrzyca, otyłość
Reumatologia dziecięca - choroby stawów, takie jak przewlekłe zapalenia.

 

Wykonujemy również badania ultrasonograficzne (USG) u pacjentów pediatrycznych na własnym urządzeniu sonograficznym. Lekarze Działu Pediatrycznego są przeszkoleni w echokardiografii (badania serca), USG jamy brzusznej i tkanek miękkich oraz w sonografii mózgu w dużej fontanelli u niemowląt.

W ostatnich latach w specialistycznych przychodniach przeprowadzonych jest corocznie ponad 7000 badań. Roczna liczba badań USG i badań echokardiograficznych (z wyłączeniem wad wrodzonych układu moczowego u noworodków) liczy około 2000.

W przychodni pediatrycznej przeprowadza się również 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) i 24-godzinne monitorowanie EKG (Holter) – przyrząd jest do dyspozycji w przychodni chorób wewnętrznych. Ordynator Działu Pediatrycznego (MUDr.Rucki) szczególnie interesuje się  nadciśnieniem tętniczym u dzieci i młodzieży oraz metabolizmem lipidów (tłuszczów).