LOGO REACT EU MMR small v2

Do této oblasti spadá ambulantní péče o hematologicky a onkohematologicky nemocné, konsiliární služba, odečítání nátěrů periferní krve, sternálních punktátů, hodnocení koagulačních parametrů i se zaměřením na trombofilní stavy, provádění sternálních punkcí, trepanobiopsií a terapeutických venepunkcí s náhradou fyziologickým roztokem dle potřeby.


Ambulantní péče

Pro pacienty jsou zřízeny 2 hematologické ambulance, které jsou v provozu viz. Ordinační hodiny (ambulance).

V případě nutnosti lékaři spolupracují s lékaři z Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a s Oddělením klinické hematologie NsP Havířov.

 

Ambulance č. 1 – primářka MUDr. Věra Farbiaková, lékař MUDr. Lada Szotkowská
Umístění : v prostorách Hematologicko-transfúzního oddělení - vyšetřovna dárců krve, plazmy.


Ambulance č. 2 – MUDr. Roman Jochymek, lékař MUDr. Lada Szotkowská
Umístění : monoblok, suterén 2, v prostorách Klinické laboratoře, vedle odběrové místnosti 

Upozornění

K vyšetření v hematologické ambulanci je nutno se předem objednat na telefonních číslech: 558 309 621, 622, 624 (ambulance č.1) nebo 558 309 601, 616 (ambulance č.2), akutní stavy se vyšetří po domluvě přednostně. K vyšetření musí mít pacient s sebou: doporučení praktického či odborného lékaře (pokud se jedná o pacienta, který bude poprvé v této ambulanci vyšetřen), zdravotní průkaz pojištěnce, rozpis léků, které pacient užívá. Odběry krevních vzorků se provádějí v odběrové místnosti, která se nachází v monobloku - suterén 2 - v době od 6:00 hod. do 11:45 hod.

 

Vyšetření parametrů srážení krve vč. parametrů na trombofílie

K odběru krevních vzorků potřebných pro tato vyšetření je nutné se předem objednat do hematologické ambulance na telefonních číslech viz výše.
U hospitalizovaných pacientů jsou tato vyšetření v kompetenci ošetřujícího lékaře.

 

 Sternální punkce, trepanobiopsie

 V indikovaných případech se provádí odběr vzorku kostní dřeně s jejím následným vyšetřením a to dvojím způsobem:
• Sternální punkce, iliakální punkce - odběr vzorku kostní dřeně se provádí speciální punkční jehlou nasátím z hrudní kosti nebo lopaty kosti kyčelní s následným cytologickým, cytogenetickým, imunohistochemickým či cytoflowmetrickým vyšetřením.
• Trepanobiopsie - odběr speciální bioptickou jehlou části kosti z lopaty kosti kyčelní s následným histologickým vyšetřením.

 

Před samotným vyšetřením je pacient lékařem řádně poučen, místo odběru se lokálně znecitliví.
Odběry kostní dřeně provádí MUDr. Roman Jochymek a MUDr. Lada Szotkowská – po předchozí domluvě v prostorách hematologické ambulance č.2 nebo na příslušném lůžkovém oddělení u hospitalizovaných pacientů.

 

Terapeutická venepunkce

 Jedná se v indikovaných případech o odběr plné krve v maximálním množství 500 ml s následnou náhradou fyziologickým roztokem maximálně o objemu 250 ml - obě množství určí lékař dle aktuálního stavu pacienta. Výkony se u ambulantních pacientů provádějí na Hematologicko-transfúzním oddělení ve středu po předchozí telefonické domluvě s lékařem oddělení.
Při požadavku o tento výkon nás kontaktujte na telefonních číslech hematologické ambulance viz výše.