LOGO REACT EU MMR small v2

Nemocnice Třinec v uplynulých dnech obdržela nový certifikát o udělení akreditace. To znamená, že splnila kritéria národních akreditačních standardů pro řízení a kontinuální zvyšování kvality. Spojená akreditační komise České republiky tak rozhodla po náročném drobnohledu, jímž naši nemocnici podrobila počátkem listopadu.
Akreditační komise podrobně prozkoumala poskytování péče a služeb z pohledu konkrétního pacienta metodikou STOPAŘ, která sleduje návaznost poskytované péče od příjmu pacienta až po jeho propuštění.


Podle členů akreditační komise prošla třinecká nemocnice velkým vývojem a posunem vpřed především v oblasti zajištění bezpečí pacientů. „Nemocnice provádí například bezpečnou identifikaci pacientů, má zavedený proces bezpečnosti při používání rizikových léčiv, prevenci záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech, prevenci pádů pacientů, optimální postupy hygieny rukou při poskytování zdravotní péče,“ uvedla manažerka kvality Libuše Magnusková.


Poprvé získala nemocnice Třinec certifikát kvality v roce 2008. „Akreditace není cílem, ale prostředkem k udržení a zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče. Obhájit akreditaci je proto pro zdravotnické zařízení obtížnější než ji získat. Je nutné dokázat, že nastavené procesy, které se týkají kvality jsou dodržovány.  Poskytovat kvalitní péči znamená dělat správné věci, správným způsobem se  správnými lidmi a ve správný čas. Kvalita přináší úspory a zvýšení kvality znamená méně omylů a méně komplikací. Kvalita z pohledu pacienta znamená,  jak se k němu zdravotníci chovají, jak s ním komunikují, jak je spokojen se stravováním, prostředím, návazností péče apod.,“ blíže vysvětlila Libuše Magnusková.


Úspěšně vykonaná akreditace je známkou toho, že se u nás  pacienti i  zaměstnanci mohou cítit bezpečně, že dbáme na bezpečné prostředí a kvalitu poskytovaných služeb. Akreditace má pro nás velký význam, zajišťuje pevné a stabilní místo v síti zdravotnických zařízení a zdravou konkurenceschopnost.


Vše dokládá i letošní výsledek hodnocení nemocnic v České republice, kdy Nemocnice Třinec obsadila třetí místo za pražskou Nemocnicí Na Homolce a Nemocnicí Strakonice. Výzkum provedla společnost HealthCare Institut a vychází ze spokojenosti pacientů, zaměstnanců a finančního zdraví nemocnic. Nemocnice Třinec se řadí mezi nejlépe hodnocené nemocnice v Česku již od roku 2008.


Tiskové oddělení NT