LOGO REACT EU MMR small v2

01.11.2012
Od čtvrtku 8. listopadu 2012 bude fungovat v Nemocnici Třinec detašované urologické pracoviště havířovské nemocnice.
Pacientům z Třince a okolí nabídne základní diagnostickou a urologickou péči, ultrasonografické vyšetření a konzultační činnost.
Urologická ambulance bude provozována v prostorách chirurgické ambulance Nemocnice Třinec.
Ordinace bude v provozu každý čtvrtek v době od 8:00 - 14:00 hod.
29.10.2012
Dětské oddělení Nemocnice Třinec obdrželo tento týden dar v celkové výši 50 tisíc korun od společnosti DONGWON CZ, s.r.o, která působí v Třineckém regionu od roku 2007 jako dodavatel komponentů pro Nošovický HYUNDAI a závod KIA v Žilině. Finanční dar v hodnotě 35 tisíc korun a věcné dary v hodnotě 15 tisíc korun osobně předali zástupci vedení společnosti DONGWON CZ: ředitel závodu Nogon Park, ředitel výroby Roman Polášek a personální manažer Jan Sedláček.

20.09.2012
V úterý 18. září 2012 na hematologicko-transfuzním oddělení Nemocnice Třinec proběhla již poosmé akce dobrovolného dárcovství krve ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava. Rok od roku dárců přibývá, letos přišlo akci podpořit 44 lidí, z toho 35 mužů a 9 žen.
15.10.2012
Nemocnice Třinec jako akreditované zdravotnické zařízení v rámci zvyšování kvality péče a bezpečnosti pacientů klade důraz na plnění resortních bezpečnostních cílů vyhlášených ministerstvem zdravotnictví. V rámci naplnění cíle Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče, nemocnice vytvořila nový projekt „Čisté ruce = stop infekci“ zaměřený na pacienty a návštěvy. Cílem projektu je zdůraznit důležitost hygieny rukou, naučit veřejnost jak správně mytí rukou provádět a dostat do každodenního povědomí nás všech.
Ve vestibulu nemocnice jsou umístěny postery, které informují návštěvy, pacienty a zaměstnance o realizovaném projektu. Před vstupem na jednotlivá oddělení a v čekárnách našich ambulancí  vznikly hygienicko-edukační koutky pro naše pacienty a návštěvy. Každý koutek je označen speciálně vytvořeným plakátem, který označuje místo vhodné k provedení hygieny rukou. Najdete zde dávkovač s dezinfekcí a návod jak správně dezinfekcí a mytí rukou  provádět.
Správná hygiena rukou je základem pro snížení rizika vzniku nemocničních  nákaz, jedná se o nejlevnější a nejefektivnější prevenci.
Koncem záři proběhla v nemocnici pro veřejnost uváděcí akce. Správnou techniku mytí a dezinfekce rukou měl každý zájemce možnost si vyzkoušet a vizuálně zkontrolovat pod UV lampou. Tato lampa ukázala správně či nedostatečně provedenou hygienu rukou. Podle ústavní hygieničky Nemocnice Třinec Bc. Haliny Musiolové se akce setkala se zájmem veřejností, bylo vyplněno 300 anketních lístků a z výsledků ankety vyplývá, že téma hygieny rukou je stále podceňováno.

Návštěvníci, pacienti a zaměstnanci chraňte sebe i ostatní.

Tiskové oddělení Nemocnice Třinec


10.09.2012
            Je tomu  právě  rok, kdy prvním zářiovým dnem roku 2011 bylo v Nemocnici Třinec otevřeno nové oddělení, jedná se o sociální službu ve zdravotnickém zařízení dle zákona §52, 108/2006 sb. o sociálních službách, oddělení sociálních lůžek. Během tohoto prvního roku existence byl zaznamenán značný zájem o tyto služby, v současnosti je oddělení plně obsazeno, počet zájemců i čekatelů neustále vzrůstá. Do těchto dní se v zařízení vystřídalo více než sedm desítek klientů převážně z Třinecka a spádových oblastí, dále z Jablunkovska, občas i Českého Těšína, poskytovaná péče není trvalého charakteru, toto oddělení se dá vnímat jako pomyslnou zastávku mezi hospitalizací v nemocnici a následným pobytem v domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních určených pro trvalý pobyt klientů. 

Strona 3 z 21