LOGO REACT EU MMR small v2

Oddział Opieki Pielęgniarskiej

 

Vedoucí lékařka

MUDr. Monika Šimonová

 

Vrchní sestra

Iveta Szmeková

 

Staniční sestra
Martina Sikorová

Lokalizacja oddziału
Oddział Opieki Pielęgniarskiej znajduje się w budynku głównym na 5 Oddělení ošetřovatelské péčepiętrze. Wszystkie pomieszczenia są bezbarierowe dostosowane osobom niepełnosprawnym.
 
Podstawowa charakterystyka oddziału
Na Oddziale Opieki Pielęgniarskiej hospitalizowani są pacjenci z chorobą przewlekłą lub po przebyciu ostrego stadium choroby, których stan zdrowia jest stabilny ale wymaga długotrwałej opieki pielęgniarskiej. Podczas leczenia pacjentów używamy nowych metod leczenia i gojenia ran. Skuteczna rehabilitacja koncentruje się na pionizacji pacjenta, spacery i trenink samowystarczalności pacjenta.
 
Naszym celem jest umożliwienie pacjentom powrotu do domu albo przynajmniej pomóc godnie spędzić ostatnie dni swojego życia.