LOGO REACT EU MMR small v2

Mamy przyjemność powitać Państwa w Szpitalu Trzyniec. Dziękujemy za zaufanie, że oddali się Państwo do opieki naszego urządzenia medycznego.

 

Wewnętrzne zasady są obowiązujące dla wszystkich pacjentów leczonych w Szpitalu Тrzyniec. Celem jest zapewnienie bezproblemowego i bezpiecznego pobytu w szpitalu. W tym dążeniu może nam Państwo pomóc swoim pozytywnym podejściem do leczenia i przestrzeganiem regulaminu wewnętrznego.

 

 1. Wasze ubranie cywilne przechowywane jest w centralnej szatni obok Izby Przyjęć. Do hospitalizacji na oddziałach standardowych można zabrać własną bieliznę (piżamę, szlafrok), pod warunkiem, że jest zagwarantowana jej częsta wymiana. Wyjątkiem są oddziały intensywnej terapii i ARO, gdzie należy użyć bieliznę szpitalną.
 2. Państwo ma prawo do czystej pościeli, ale również zobowiązani jesteście do utrzymania pościeli w czystości. Wymiana pościeli i bielizny szpitalnej przebiega w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 3. W przypadku wolnych miejsc, można skorzystać z pokoju z wyposażeniem nadstandartowym, który opłaca się bezpośrednio. Informacje o zamówieniu pokoju nadstandartowego oferuje personel medyczny na oddziale. Opiekę medyczną mają wszyscy pacjenci jednakową.
 4. Pacjentom niewidomym i niepełnosprawnym, którzy posiadają specialnie wyćwiczonego psa, z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowotnego, dopuszczalna jest obecność psa przewodnika w szpitalu na warunkach określonych w Instrukcja dla pacjenta posiadającego psa ze specjalnym szkoleniem dostępnym na oddziale.
 5. Podczas pobytu w szpitalu należy dbać wskazówek i wytycznych personalu medycznego. Wszyscy pracownicy posiadają wizytówkę ze zdjęciem i kolorowym paskiem identyfikacyjnym.
  Czerwony - lekarz
  Niebieski - personel medyczny
  Różowy - pomocniczy personel medyczny
  Pomarańczowy - studenci, praktykanci
  Szpital jest miejscem szkoleniowym przyszłych pracowników służby zdrowia. Studenci mogą być częścią zespołu medycznego, który się Państwem bedzie opiekował. Po przyjęciu na oddział, mają Państwo prawo do pisemnej rezygnacji z obecności tych ludzi za pomocą dokumentu Instrukcja dla pacjenta.
 6. DZalecamy przestrzegania zaleceń dietetycznych, są one bowiem częścią składową leczenia. Rodzaj diety, ilość potrawy i sposób odżywiania określa lekarz. Pacjentom, którzy zmuszoni są leżeć, podajemy potrawę na łóżku, inni pacjenci odżywiaja się na pokojach lub w jadalni na oddziale. Resztki jedzenia nie wolno pozostawiać na pokoju lub w szafce nocnej. W szpitalu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych wszystkich gatunków.
  Dania, jeśli nie jest lekarzem zalecone inaczej, podawane są 3 razy dziennie:
  śniadanie od 8:00 h
  obiad od 12:00 h
  kolacja od 17:30 h
 7. Prosimy o poinformowaniu pielęgniarki na oddziale o wszelkiej żywności przyniesionej z domu do szpitala. Pielęgniarka oceni jeśli posiłki i napoje są zgodne z Państwa dietetycznymi zaleceniami. Żywność będzie oznaczona nazwiskiem i datą przyjęcia, przechowywana będzie w lodówce, która jest przeznaczona dla pacjentów. Przechowywane produkty spożywcze codziennie są kontrolowane i zgodnie z potrzebami usuwane (produkty po upłynięciu terminu spożycia i artykuły gotowane w warunkach domowych po 24 godzinach).
 8. Nie jest wskazane używać gorącej wody z kranu do przygotowania gorących napojów.
 9. Nie można opuszczać szpitala bez zgody lekarza. Jeżeli Państwo ma zamiar odejść z oddziału (spacery, goście, bufet), prosimy o poinformowanie o tym pielęgniarkę oddziałową.
 10. Czas odwiedzin osób bliskich jest od 14 : 00 do 16:30. Inne czasy odwiedzin powinni Państwo uzgodnić z lekarzem. Na oddziałach intensywnej terapii i ARO odwiedziny są dozwolone po uzgodnieniu z ordynatorem oddziału lub lekarzem. U pacjenta leżącego może lekarz skrócić czas odwiedzin i ilość osób w zależności od rodzaju choroby.
 11. Pacjenci chodzący przyjmują odwiedziny w jadalni lub w holu, w razie potrzeby na pokoju. Dopilnujcie, by osoby, które przychodzą w odwiedziny, zachowywały się poprawnie, przestrzegały zasad higieny rąk i nie siadali na łóżku. Z higieniczno- epidemiologicznych przyczyn może dyrektor szpitala tymczasowo odwiedziny zakazać.
 12. W celu ochrony zdrowia małych dzieci, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo zakażenia się, są odwiedziny dzieci do trzech lat zabronione.
 13. Kwiaty nie wolno przynosić na ARO, na blok oddziałów intensywnej terapii, na oddziały chirurgiczne, ortopedyczne, ginekologiczne i poporodowe.
 14. Zalecany czas podawania informacji o Państwa zdrowiu jest od 13:00 do 14:30, bezpośrednio na oddziale. Informacja podawana jest tylko przez lekarza i tylko osobom, które pacjent sam wyznaczy. Telefonicznie może podać lekarz informacje dopiero po sprawdzeniu kodu bezpieczeństwa.
 15. Skargi składajcie Państwo osobom kompetentnym – pielęgniarce oddziałowej, lekarzowi na oddziale, ordynatorowi, dyrektorowi szpitala.
 16. We wszystkich budynkach szpitala obowiązuje zakaz palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innych sytuacji wyjątkowych prosimy zachować spokój i kierować się instrukcjami pracowników szpitala.
 17. Nie przeszkadzajcie innym pacjentom swojim hałaśliwym zachowaniem, należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę prywatności i praw innych pacjentów, ich choroby i problemów z nią związanych. Należy pamiętać, że cisza nocna trwa od 21:00 do 06:30 godzin.
 18. Oszczędzajcie sprzęt i wyposażenie szpitalne.
 19. Utrzymujcie czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach szpitala. Śmieci wyrzucajcie do kosza na śmieci, nie do misy klozetowej. Nie karmcie ptaki na parapetach. Nie odkładajcie rzeczy na okienne parapety. Niewypożyczajcie innym pacjentom swoje osobiste przybory toaletowe - możliwość przeniesienia zakażenia.
 20. Pracownika zdrowotnie-społecznego można kontaktować przez pracowników oddziału.
 21. Usługi duchowne są dostępne dla pacjentów według rozkładu na tablicy informacyjnej.
 22. W dniu wypisania ze szpitala oddajcie piżamę szpitalną i wypożyczone rzeczy. Na podstawie Państwa podpisu na Izbie przyjęć zostaną Państwu wydane rzeczy, które oddaliście do przechowania.
 23. Po zakończeniu pobytu leczniczego zapłaćcie wszystkie opłaty za świadczone usługi.


Chcemy poprosić, by Państwo zadbało o swoje zdrowie z aktywną troską i z wiarą w możliwości i profesjonalizm naszych lekarzy i pielęgniarek. Niezbędnym warunkiem skutecznego leczenia jest nawiązanie wzajemnego zaufania i współpracy między Państwem i personelem medycznym. Wierzymy, że będzie Państwo zadowolone z procesem leczenia i z innymi usługami a po zakończeniu leczenia nadal zachowa nam Państwo swoją przychylność.

 

W Trzyńcu dnia 1. 3. 2013 Ing. Zdeněk Jiříček
  dyrektor szpitala