LOGO REACT EU MMR small v2

 

znajduje się na 3 piętrze budynku głównego Szpitala.Oprócz rutynowych zabiegów ambulatoryjnych wykonujemy liczne konsultacje hospitalizowanym pacientom. Gwarantujemy odpowiednią opiekę pooperacyjną zarówno w okresie bezpośrednio po zabiegu, jak i w późniejszym okresie.
Przychodnia posiada kompletne oprzyrządowanie dla audiologii kliniczneji foniatrii (komora audiologiczna, audiometrkliniczny, tympanometr, otoemisje akustyczne).
Zapewniamy badania przesiewowe narządu słuchu u noworodkówi przydzielamy aparaty słuchowe.


VyšetřeníAudiologická komora