LOGO REACT EU MMR small v2

V rámci ARO pracuje anesteziologická ambulance. Hlavní náplní práce této ambulance je organizovat a provádět předoperační vyšetření u plánovaných operací. Pacient přichází z odborné ambulance, kde vznikla indikace k operačnímu zákroku. Na anesteziologické ambulanci je provedeno základní anesteziologické předoperační vyšetření a dle závažnosti přidružených chorob je pacient dále směrován k dalšímu odbornému vyšetření, např. interní, spirometrické, echokardiografie a další. Provádíme komplementární vyšetření. Anesteziolog hodnotí celkový zdravotní stav pacienta a jeho způsobilost k operačnímu výkonu.

Zřízením anesteziologické ambulance došlo ke zjednodušení předoperační přípravy, časové úspoře pro pacienta a především ke zkrácení celkové doby hospitalizace. Anesteziologickou ambulancí procházejí bez výjimky všichni pacienti k plánovaným operačním zákrokům.