LOGO REACT EU MMR small v2

Odział Hematologii i Transfuzologii

 

Primářka
MUDr. Věra Farbiaková

 

JOP v laboratorních metodách
Mgr. Iva Szusciková

 

JOP v laboratorních metodách
RNDr. Tereza Honsárková

 

Vedoucí laborant
Katarina Urbaniecová

Usytuowanie oddziału
piętro -1 w budynku „T“ (budynek wspólny z oddziałem rehabilitacyjnym – parter,1 piętro)

 • Laboratorium wskaźników wirusowych
 • Laboratorium imunohematologiczne I, II
 • Laboratoriu przed oddaniem krwi
 • Laboratorium kontroli jakości
 • Homologiczne pobory krwi (zwykłe pobory oraz pobory metodą aferezy – dawcy), autologiczny pobór krwi (pacjenci)
 • Przychodnia hematologiczna

Piętro -2 w budynku głównym

 • Przychodnia hematologiczna (w ramach laboratoriów klinicznych)
 
Odběry krveKontakt telefoniczny
558 309 625 - Laboratorium imunohematologiczne I, II
558 309 628 - Laboratorium wskaźników wirusowych
558 309 627 - Rejestracja dawców krwi
558 309 624, 616 - Przychodnia hematologiczna

Podstawowa charakterystyka oddziału

Oddział hematologii i transfuzologii, który jest niezbędną częścią składową szpitala oferuje swoje usługi lekarzom oraz pacjentom w okolicach Trzyńca i Jabłonkowa. Znaczenie naszego oddziału w ramach naszego szpitala jest wyjątkowe tym, że oferuje swoje usługi nie tylko pracowniom naszego szpitala ale również klientom Szpitala Podlesie, s.a. oraz lekarzom rodzinnym i specjalistycznym z naszego regionu.
Pobory osocza z krwi oraz pobór osocza metodą aferezy, przeznaczonej do frakcjonowania przez firmę BAXTER, wykonywane są we współracy z Transfúzní službou, a.s., Šumperk.
Oferta usług naszego oddziału jest szeroka. Przeprowadzamy analizę próbek krwi, mikroskopijną ocenę rozmazu krwi obwodowej, badanie punkcji szpiku kostnego, oferujemy opiekę nad pacjentami hematologicznymi, nowotworowo-hematologicznymi. Przeprowadzamy również pobory krwi pełnej w celu przetworzenia na krwinki czerwone oraz osocze, przeprowadzamy pobór osocza metodą aferezy u dawców dla potrzeb drugich pacjentów czy dla potrzeb samych pacjentów – tzw. autotransfuzja. Z tego powodu oddział jest podzielony na:

 1. Skladování odebrané krvesegment laboratoryjny, w którego skład wchodzi 5 laboratoriów:
  • Laboratorium imunohematologiczne I, II
  • Laboratorium wskaźników wirusowych
  • Laboratoriu przed oddaniem krwi
  • Laboratorium kontroli jakości
 2. segment ambulatoryjny
 3. segment transfuzjologii
 
Segment transfuzjologiczny oddziału poddawany jest regularnym audytom wykonywanym przez Państwowy zakład kontroli lekarstw w Pradze i Baxter Healthcare SA, Austria. Nasz oddział jest także właścicielem Certyfiku o spełnieniu warunków Audytu II NASKL a segment kliniczny poddawany jest regularnym audytom SAK ČR.
 
 
 

Spektrum badań
Spektrum badań przeprowadzanych na oddziale Hematologii i Transfuzologii jest na poziomie rejonowej placówki z uwzględnieniem potrzeb lekarzy klinicznych.

Laboratorium wskaźników wirusowych przeprowadza (poniedzałek aż piątek – w przeciągu zmiany dziennej):  

 • badanie HBsAg, anti-HCV, HIV-1,2, Syfilis

Laboratorium imunohematologiczne przeprowadza (całodobowo):

 • badanie grupy krwi systemem AB0 Rh (D)
 • badanie bezpośrednie antyglobulinowego testu
 • badania przesiewowe antygenów krwinek czerwonych
 • badania środków kompatybilnych do transfuzji zawierających erytrocyty

Odběr krveSegment transfuzji – między innymi przeprowadza:

 • pobór krwi pełnej - piątek – niezbędna jest rejestracja z wyprzedzeniem
 • pobór osocza metodą aferezy – poniedziałek, wtorek, czwartek – niezbędna jest rejestracja z wyprzedzeniem
 • autologiczny pobór krwi (autotransfuzja) – środa - niezbędna jest rejestracja z wyprzedzeniem

Przychodnia hematologiczna - między innymi przeprowadza:

 • punkcje mostka włącznie z badaniem i oceną mikroskopijną rozmazu szpiku kostnego
 • rozmazy krwi obwodowej włącznie z jej oceną mikroskopową
 • trepanobiopsja

 

Oddział wyposażony jest nowoczesnymi przyrządami oraz analizatorami
W roku 2013 przeprowadzono 38577 badań w laboratorium imunohematologicznym, 37293 badań w laboratorium wskaźników wirusowych. Przeprowadzono 4776 poborów krwi pełnej, 2085 poborów osocza metodą aferezy i 167 autologicznych poborów krwi pełnej.

Multiple Image.
Multiple Image.
Multiple Image.