LOGO REACT EU MMR small v2

Slavnostní otevření odd. sociálních lůžekVe čtvrtek 22. září proběhlo za přítomnosti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomíra Recmana, starostky města Třince Věry Palkovské, místostarostky Milady Hejmejové a dalších významných veřejných činitelů Třince a okolí slavnostní otevření oddělení sociálních lůžek v Nemocnici Třinec
Oddělení zahájilo provoz 1. září letošního roku a v průběhu prvních dvou dnů bylo obsazeno všech 21 lůžek. Uživateli se stali především senioři, kteří nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jsou odkázáni na pomoc druhé osoby a nemají možnost si tuto pomoc zajistit jiným způsobem.

O uživatele pečují sociální pracovnice, všeobecné sestry a pracovnice v sociálních službách. Nabízí pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu, zprostředkovávají  kontakt se společenským prostředím, terapeutické činnosti, ambulantní zdravotní péči či praní a žehlení prádla.

Umístění na oddělení je uživateli poskytnuto na dobu, než je schopen návratu do domácího prostředí, případně má možnost využít jiných sociálních služeb: osobní asistenci, pečovatelskou službu, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem apod. Během pobytu klademe důraz na aktivní spoluúčast rodinných příslušníků a blízkých při aktuálním řešení situace uživatele služby a velmi si spolupráce s nimi ceníme.

Provoz oddělení sociálních lůžek by nebyl možný bez zásadní finanční pomoci města Třince, které v letošním roce přispělo na chod oddělení částkou 640 tisíc korun a přislíbilo spolupráci i v dalších letech. Tyto peníze byly z velké části použity na nákup lůžek v celém oddělení. Nemocnice si velmi váží i všech soukromých osob, které oddělení věnovaly finanční nebo věcný dar, a především firmě Enviform. Do budoucna věříme také v podporu okolních obcí, jejichž občané jsou uživateli služeb oddělení sociálních lůžek.

Tiskové oddělení NT