LOGO REACT EU MMR small v2

Zakład Anatomii Patologicznej

 

Primář
MUDr. Šimon Laciok

 

Vedoucí laborant
Monika Menšíková

Lokalizacja

Oddělení patologické anatomieZakład znajduje się na parterze w budynku wolnostojącym wewnątrz kompleksu szpitalnego (dawny pawilon chorób zakaźnych).


Podstawowa charakterystyk

O Zakład Anatomii Patologicznej zapewnia biopsję i cytologię w celu postawienia diagnozy, która wskazuje kierunek późniejszego leczenia pacjenta. Działalność ta stanowi około 80% pracy zakładu. Wynik badania histopatologicznego ma decydujący wpływ na prawidłowe rozpoznanie procesu chorobowego, a właściwa diagnoza stanowi podstawę sukcesu terapeutycznego.

Zakres badań

Diagnostyka histopatologiczna

badanie bioptyczne (tzn. materiał wzięty do diagnostyki tkanek od żyjących pacjentów) dla oddziałów operacyjnych oraz innych oddziałów szpitalnych i ambulatoryjnych szpitala Trzyniec i dla prywatnych przychodni w szerokiej okolicy Trzyńca. Rocznie zbadamy około 6 000 biopsji, co stanowi około 50 000 preparatów.

 

Diagnostyka cytologiczna

badanie komórek uzyskanych z tkanki cienką igłą, wymaz szczoteczką lub badanie płynów pochodzących z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego.

 

Diagnostyka autopsyjna

kompleksowa realizacja sekcji patologiczno-anatomicznych razem z badaniem nekroptycznym (badanie mikroskopowe tkanek odebranych podczas sekcji). Przeprowadzenie sekcji zwłok zapewnia nasz zakład dla Szpitala Trzyniec, p.o., dla Szpitala Podlesie a.s., dla Sanatorium Jabłonków a.s. oraz dla Szpitala Czeski Cieszyn.

 

Badanie immunohistochemiczne

specjalne badanie laboratoryjne, umożliwiające bardziej precyzyjne rozpoznanie złośliwych i niezłośliwych zmian, testy receptorów hormonów i Her-2/neu u raka piersi w celu nastawienia skutecznej terapii onkologicznej. Spektrum badanych przeciwciał jest szczegółowo zapisane w Instrukcji laboratoryjnej (dostępne na stronie internetowej www.nemtr.cz).

 

Protokół cytologicznego i bioptycznego badania na życzenie wydamy w języku angielskim i francuskim.