LOGO REACT EU MMR small v2

Od 1. února dojde v Nemocnici Třinec ke změně při podávání informací o zdravotním stavu pacienta. Základní informace o zdravotním stavu pacienta budou poskytovány i telefonicky. Nemocnice se přiřadí k zařízením, která již tuto službu poskytují. Pacientovi bude při přijetí přidělen bezpečnostní kód a sám určí komu tento kód poskytne. Volajícímu po nahlášení tohoto kódu budou lékařem poskytnuty základní informace.
Stejná pravidla budou platit i u ambulantní péče. Pacient si při prvním vyšetření v ambulanci smluví s lékařem kód, který bude zaznamenán do zdravotnické dokumentace a na základě kterého mu budou sděleny potřebné informace – například výsledky vyšetření.

V obou případech slouží kód k podávání základních informací a není určen pro sdělování závažných diagnóz. Nemocnice nenese odpovědnost za zneužití informací o zdravotním stavu pacienta osobou, které pacient bezpečnostní kód poskytne.

Tiskové oddělení NT