LOGO REACT EU MMR small v2

Nemocnice Třinec ve čtvrtek 27. října spolupracovala se zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje na dopadení nebezpečného střelce, který po druhé hodině odpoledne během několika minut stihl na oddělení plastické chirurgie a v suterénu postřelit osm osob.  Vše probíhalo v rámci aktivního nácviku postupu  v krizových situacích. Takovéto cvičné zásahy pomáhají krizovému štábu nemocnice i jejím zaměstnancům pohotově a správně zareagovat v prvních okamžicích nenadálé události, zajistit plynulý tok informací  a najít a odstranit veškeré nedostatky bránící rychlému a efektivnímu zásahu v ohrožující situaci.

V průběhu cvičení jsme vyzkoušeli evakuaci osob z oddělení.  V hlavní budově nemocnice máme čtyři evakuační výtahy, které fungují i v případě výpadku elektrického proudu. O vzniklém nebezpečí může pacienty i personál v hlavní budově informovat  požární rozhlas. Každé oddělení  je vybaveno detektorem kouře.

Nemocnice je veřejným  místem, kde dochází k velké kumulaci osob a tím pádem i většímu potencionálnímu riziku nenadálé události.  Pro nemocnici není jednoduché skloubit vstřícný a otevřený prostor pro pacienty i návštěvy a zároveň maximálně zajistit jejich bezpečí.  V současné době pomáhá nemocnici k většímu bezpečí  zaměstnanců i pacientů a návštěv kamerový systém, který soustavně monitoruje nejdůležitější oblasti v celém nemocničním areálu.

Tiskové oddělení NT