LOGO REACT EU MMR small v2

den otevřených dveříVe čtvrtek 6. října navštívilo Nemocnici Třinec přes sto lidí, kteří chtěli znát svůj zdravotní stav a největším lákadlem pro ně byla vyšetření, která absolvovali „pod jednou střechou.“

Největší zájem byl o ultrazvukové vyšetření mozkových tepen. Tímto vyšetřením během tří hodin prošla téměř stovka lidí. Žádaný byl i odběr krve, kde se zjišťovaly hladiny cukru a cholesterolu, EKG a  měření krevního tlaku i tělesného tuku.

Na základě výsledků vyšetření byly účastníkům lékaři doporučeny další opatření: například úprava jídelníčku,  léčba zvýšeného krevního tlaku nebo vyšetření na interní ambulanci.

den otevřených dveříTi, kteří vydrželi i na přednášky, se dočkali velmi zajímavých informací o cévních mozkových příhodách, které přednesla primářka neurologického oddělení Nemocnice Třinec Helena Sobolová a také o tom, jak správně zacházet s člověkem, který mozkovou příhodu prodělal. Pro ty, kteří o takového nemocného pečují, byly informace a názorné ukázky rehabilitačního pracovníka Bogdana Ciencialy velmi podnětné a důležité.


A nejdůležitější? Čas!!! Ten hraje v případě mozkových příhod jednu z nejdůležitějších rolí. Pokud máte podezření, že jste vy nebo váš blízký prodělali mrtvičku, nečekejte a vyhledejte lékařské ošetření. V prvních hodinách od prodělané mozkové příhody je největší šance, že léčba bude úspěšná a že se podaří  zamezit nepříznivým následkům a komplikacím, ke kterým po cévních mozkových příhodách dochází. den otevřených dveří

Cévní mozková příhoda se může projevit například ochrnutím končetin, poruchou řeči, porozumění, závratěmi, poruchou citlivosti vidění, dvojitým viděním a mnohými dalšími příznaky.

 Nemocnice Třinec dělá pro pacienty s cévními mozkovými příhodami maximum. V roce 2008 získala certifikaci iktového centra a od 1. ledna 2011 oficiální statut Iktového centra, kterých je v naší republice celkem dvacet tři. „V iktových centrech je léčena většina pacientů s cévní mozkovou příhodou, jsou zde zřízeny jednotky intenzivní péče s možností podávání systémové trombolýzy (což je účinná léčba cévních mozkových příhod z nedokrevnosti mozku, je-li podána v prvních hodinách od vzniku potíží). Nedílnou součástí je neurologické a rehabilitační oddělení, kvalitní rentgenové a laboratorní pracoviště a v poslední době  i pracoviště magnetické rezonance,“ vysvětlila primářka Helena Sobolová.


Tiskové oddělení Nemocnice Třinec

den otevřených dveří