LOGO REACT EU MMR small v2

Od 7. srpna 2012 došlo ke změně v umístění ambulance plastické chirurgie v Českém Těšíně. Ambulance se z ulice Hlavní přesouvá do areálu Nemocnice Český Těšín a.s. Ambulantní doba se nemění.
Ambulance slouží pacientům, jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci a zároveň také ke konzultacím a převazům.