LOGO REACT EU MMR small v2

Dětské oddělení Nemocnice Třinec obdrželo tento týden dar v celkové výši 50 tisíc korun od společnosti DONGWON CZ, s.r.o, která působí v Třineckém regionu od roku 2007 jako dodavatel komponentů pro Nošovický HYUNDAI a závod KIA v Žilině. Finanční dar v hodnotě 35 tisíc korun a věcné dary v hodnotě 15 tisíc korun osobně předali zástupci vedení společnosti DONGWON CZ: ředitel závodu Nogon Park, ředitel výroby Roman Polášek a personální manažer Jan Sedláček.

Vedení společnosti spolu se zaměstnanci chtěli  podpořit místní zdravotnické zařízení, jehož služeb sami využívají a rozhodli se pro podporu těch nejmenších. Panenky, stavebnice, auta, plyšáci a ostatní hračky potěší všechny nemocné děti, které v našem zařízení nemine hospitalizace.

„Tento rok, v rámci pětiletého výročí společnosti, zahajujeme program CSR (Celospolečenské odpovědnosti) a jako náš první počin jsme zvolili dětské oddělení příspěvkové organizace Nemocnice Třinec,“ vysvětlil personální manažer Jan Sedláček. Podle jeho slov se všech 38 technicko-hospodářských pracovníků vzdalo svých peněžních poukázek a spolu s vrcholovým vedením přispělo na dobročinnou akci.

Ředitel Nemocnice Třinec Zdeněk Jiříček poděkoval pracovníkům firmy DONGWON CZ za tento projev sounáležitosti a solidarity s naší nemocnicí a hlavně s dětmi, které léčbu potřebují. Finanční obnos využije nemocnice k nákupu potřebného vybavení pro dětské oddělení.

Ing. Andrea Skřičková, tiskové oddělení NT

dar dongwon

dar dongwon