LOGO REACT EU MMR small v2

            Je tomu  právě  rok, kdy prvním zářiovým dnem roku 2011 bylo v Nemocnici Třinec otevřeno nové oddělení, jedná se o sociální službu ve zdravotnickém zařízení dle zákona §52, 108/2006 sb. o sociálních službách, oddělení sociálních lůžek. Během tohoto prvního roku existence byl zaznamenán značný zájem o tyto služby, v současnosti je oddělení plně obsazeno, počet zájemců i čekatelů neustále vzrůstá. Do těchto dní se v zařízení vystřídalo více než sedm desítek klientů převážně z Třinecka a spádových oblastí, dále z Jablunkovska, občas i Českého Těšína, poskytovaná péče není trvalého charakteru, toto oddělení se dá vnímat jako pomyslnou zastávku mezi hospitalizací v nemocnici a následným pobytem v domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních určených pro trvalý pobyt klientů. 
        Uživateli tohoto oddělení se mohou stát dospělé osoby s chronickým onemocněním, nebo se zdravotním postižením, které jsou propuštěny z ústavní zdravotnické péče, ale z důvodů nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech vyžadují pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nelze zajistit jiným způsobem. Tyto služby nejsou určeny osobám, které vyžadují poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám s akutním infekčním onemocněním, osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (schizofrenie, schizoafektivní poruchy, těžké depresivní poruchy, těžké formy demencí – Alzheimerova nemoc), osobám trpícím středně těžkou až hlubokou mentální retardací, osobám, jejichž soběstačnost je snížena závislostmi na návykových látkách (alkohol, drogy) a psychózou i psychickými poruchami, při nichž mohou ohrozit sebe nebo druhé.
        Mezi poskytované služby patří ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, ambulantní zdravotní péče, praní i žehlení prádla. Doba pobytu je sjednávána na tři měsíce, poté lze prodloužit o další tři, pakliže uživatel vyžaduje delší pobyt, než půl roku podává žádost o prodloužení smlouvy, ze zákona je to sjednáno na přechodnou dobu, než bude zajištěna pobytová sociální služba trvalého charakteru, případně asistenční služba. Kromě stálého personálu tohoto oddělení zde pravidelně docházejí praktikanti ze SOŠ Třince–Kanady a SZŠ ve Frýdku-Místku, nově začnou docházet na oddělení i dobrovolníci Slezské diakonie. Pro klienty jsou pořádány pravidelné kulturní akce i koncerty.
         Projekt vedoucí ke vzniku oddělení Sociálních lůžek byl financován pomocí dotací z Města Třince, MPSV a darů z Jablunkova, Bystřice i Vendryně.

Tiskové oddělení NT