Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Na dětském oddělení pracuje herní terapeut, který se věnuje hospitalizovaným dětem i jejich rodičům. Pomáhá překonat obavu z neznámého prostředí. Nenásilnou a hravou formou dítě seznámí s plánovaným vyšetřením nebo zákrokem a zároveň vše ukáže na speciální postavičce.
Pro hospitalizované děti organizujeme tzv. lekce arteterapie. Jsou to pohádková představení a výtvarná dílna. Obojí dětem pomáhá v náročných situacích, kdy pobývají mimo domov. Zvláště děti hospitalizované bez rodičů mají alespoň na chvíli příležitost zapomenout na odloučení od svých blízkých a bolest, kterou často prožívají díky své nemoci.
Ve výtvarné dílně děti malují, modelují a vyrábějí drobné předměty. Díky pracovnímu zaujetí jsou mnohem otevřenější a přístupnější, zlepšuje se vztah mezi dětmi a zdravotníky. A protože se dílny často účastní i rodiče, výsledkem je příjemně strávený společný čas.
Dětské oddělení je také zapojeno do projektu Celé Česko čte dětem, na oddělení pravidelně přicházejí dobrovolníci číst dětem z knížek a časopisů.  
Vítaným zpestřením nemocničního pobytu dětí jsou také návštěvy Zdravotních klaunů, kteří přinášejí humor a radost hospitalizovaným dětem a tím přispívají ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu.

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.