LOGO REACT EU MMR small v2

09 23 Výtvarka4Na dětském oddělení pracuje herní terapeut, který se věnuje hospitalizovaným dětem i jejich rodičům. Pomáhá překonat obavu z neznámého prostředí. Nenásilnou a hravou formou dítě seznámí s plánovaným vyšetřením nebo zákrokem a zároveň vše ukáže na speciální postavičce.

12 14 Křesadlo10Pro hospitalizované děti organizujeme tzv. lekce arteterapie. Jsou to pohádková představení a výtvarná dílna. Obojí dětem pomáhá v náročných situacích, kdy pobývají mimo domov. Zvláště děti hospitalizované bez rodičů mají alespoň na chvíli příležitost zapomenout na odloučení od svých blízkých a bolest, kterou často prožívají díky své nemoci.
Ve výtvarné dílně děti malují, modelují a vyrábějí drobné předměty. Díky pracovnímu zaujetí jsou mnohem otevřenější a přístupnější, zlepšuje se vztah mezi dětmi a zdravotníky. A protože se dílny často účastní i rodiče, výsledkem je příjemně strávený společný čas.

Dětské oddělení je také zapojeno do projektu Celé Česko čte dětem, na oddělení pravidelně přicházejí dobrovolníci číst dětem z knížek a časopisů.

Vítaným zpestřením nemocničního pobytu dětí jsou také návštěvy Zdravotních klaunů, kteří přinášejí humor a radost hospitalizovaným dětem a tím přispívají ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu.

 

 

04 Zdravotní klaun2 04 Zdravotní klaun5 06 Nos2