Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Levé menu

Hlavním posláním nemocničního ombudsmana je poskytnout pomoc pacientům, jejich příbuzným a přátelům při řešení problémů vzniklých v souvislosti s léčbou, hájit jejich práva, ale zároveň hájit i práva zaměstnanců. Prošetřením stížnosti, kdy klienti nejsou spokojeni s vyřízením stížnosti ze strany Nemocnice Třinec, zjištěním nedostatků, jejich řešením přispívá ombudsman ke zvyšování kvality poskytované zdravotnické péče a ke spokojenosti pacienta se službami naší nemocnice.
 
 
 
Kontakt:
 
Irena Sikorová Nožková
Nemocnice Třinec, p.o.
Kaštanová 268
Dolní Líštná
739 61  Třinec
+420 558 309 151