Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Velikost sítě

 • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 769 fyzický počet 847, počet lůžek 355.
 • Dvě oddělené serverovny propojené 40Gb optickými kabely
 • 12 bloků propojených 1/10Gb optickými kabely
 • Všechny bloky mají duální trasy (Spanning Tree)
 • 7 fyzických serverů
 • 46 virtuálních serverů
 • 2 x 2 virtuální nody VMware
 • V celé síti máme 400 počítačů (30 notebooků)
 • 290 stanic s NIS Fons Enteprise
 • 750 uživatelů v Fons Enteprise (126 lékařů)
 • 20 stanic s Helios Green (NORIS)
 • 20 stanic s Envis Lims
 • Všechny stanice mají přístup na Internet, 350 uživatelů má e-mail