LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primářka
MUDr. Barbara Budínská

 

Zástupce primáře
Radiologické oddělení
MUDr. Tomáš Uhlář

 

Vedoucí radiologický asistent
Beata Peprníková

Snímkovna radiologického oddělení

Umístění oddělení

 

1. suterén hlavní budovy - pracoviště CT, chirurgický rentgen
1. patro hlavní budovy - centrální rentgen, UZ, MMG
Monoblok P (naproti ředitelství) - MR pracoviště

 

Telefonní kontakt pracoviště

 

CT +420 558 309 666
MR +420 558 309 680
RTG, UZ, MMG  +420 558 309 657

 

 

Základní charakteristika pracoviště
RO - radiologické oddělení, oddělení zobrazovacích metod

CT - výpočetní tomografie

UZ - ultrazvuk

MR - magnetická rezonance

 

 

Součástí RO je CT pracoviště, pracoviště magnetické rezonance, ultrazvuková pracoviště, skiagrafické a skiaskopické vyšetřovny, digitální mamografie.
Všechna vyšetření provádíme na podkladě žádanky indikujícího lékaře, která musí obsahovat povinné údaje   
  • identifikační údaje pacienta
  • výška, váha pacienta
  • anamneza
  • alergie
  • slovní diagnoza
  • požadované vyšetření , jasně definovanou oblast vyšetření a co se od vyšetření  očekává, výsledky předchozích vyšetření
  • aktuální / ne starší jak 2 týdny/ laboratorní hodnoty kreatininu a urey při CT a MR vyšetření
  • podpis a razítko indikujícího lékaře, razítko oddělení
 
Spektrum péče
RO poskytuje škálu standardních zobrazovacích metod na úrovni okresní nemocnice, které nám dovoluje naše přístrojové vybavení. Provádíme standardní skiagrafická a skiaskopická vyšetření, standardní ultrazvuková (UZ) vyšetření včetně vyšetření cév s barevným dopplerovským mapováním a biopsií pod UZ kontrolou, celotělové CT vyšetření (16-slice) včetně intervenčních výkonů pod CT kontrolou (periradikulární a facetové obstřiky, nově ozonoterapii, punkce a drenáže kolekcí), mamografie na digitálním přístroji , panoramatické snímky chrupu pro potřeby stomatologů, ORL a chirurgie. Mimo to provádíme i skiagrafická a ultrazvuková vyšetření na odděleních ARO, JIP a MOJIP i na dostupných pokojích všech oddělení pojízdnými RTG i UZ přístroji, peroperační skiaskopie a peroperační UZ vyšetření. Standardně provádíme MR vyšetření, kromě vyšetření srdcí a prsou poskytujeme celou škálu vyšetření na 1,5T přístroji Avanto firmy Siemens. Objednávací doby jsou krátké, na CT a UZ týdenní, na MR do 3 týdnů. Běžná rtg vyšetření se neobjednávají, provádíme je ihned.
Oddělení kompletně funguje digitálně od roku 2009 / nepřímá digitalizace/, mimo mamografií, kde jde o digitalizaci přímou. Oddělení je vybaveno moderním diagnostickými přístroji.
V minulém roce 2013 jsme celkem provedli 69586 vyšetření na všech modalitách, z toho 7152 CT vyšetření , 3475 MR vyšetření a 12622 UZ vyšetření.
Pracoviště zajišťuje další odborná vyšetření v rámci nemocnic MSK a fakultních nemocnic ČR.
 
Certifikát o provedení auditu 2021