LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primář
MUDr. Štěpán Rucki, CSc.

 

Zástupce primáře
Dětská JIP
MUDr. Beata Sikorová

 

Vrchní sestra
Dětské oddělení A
Miriam Szopová

 

Staniční sestra
Bc. Jana Ruszová

 

Staniční sestra
Žaneta Bocková

 

Staniční sestra
Pavlína Heczková

 

Předoperační příprava

08 22 PED5Ve stacionáři probíhá předoperační vyšetření dětí, které podstupují operační zákrok. Ve spolupráci s ostatními specialisty zajišťujeme komplexní péči při zákrocích z oboru dětské chirurgie, traumatologie, ortopedie, plastické chirurgie, ORL u dětí a dospívajících.

Předoperační a pooperační péče je zajištěna dětskými lékaři na standardních lůžkách popř. na dětské JIP. Kontakty na jednotlivé ambulance spolupracujících specialistů jsou:

Chirurgická ambulance: tel. 558 309 444
(operace tříselné a pupeční kýly, drobné chirurgické zákroky a jiné)

Ortopedická ambulance: tel. 558 309 487
(artroskopie, ortopedické vývojové vady)

Ambulance plastické chirurgie (MUDr. Martin Brzuchanski): tel. 558 309 231
- operace vývojové vady zevního chlapeckého genitálu (hypospadie), vývojové vady ruky – syndaktylie, polydaktylie, velké vrozené pigmentové postižení kůže, vrozené hemangiomy a jiné.

Ambulance ORL pro děti (MUDr. Mieczysław Szwarc): tel. 558 309 504
- řešení problémů, jako nedoslýchavost, poruchy dýchání nosem, dlouhotrvající rýma, opakované záněty středního ucha a jiné.

 
 
02 13 Laktační1Laktační poradna

Provozní doba:      Po, St, Pá od 8 – 14 hod.
Pro objednání nebo dobrou radu volejte kdykoli novorozenecké odd. 558 309 215 nebo 732 606 953.

Naše certifikované laktační poradkyně poradí při:
- bojkotu kojení
- růstových spurtech
- nedostatečné laktaci
- neefektivním sání
- neklidu nebo spavosti dítěte
- bolestivém kojení

Laktační poradna spolupracuje s logopedy (provádí tzv. orofaciální stimulaci) a rehabilitací (fyzioterapie).

 

Dětské rehabilitační centrum

Rehabilitace:
Po - Pá od 6:30 do 13:30 hod.

Dětské rehabilitační centrum pracuje v týmu: fyzioterapeut, logoped a dětská sestra v laktační poradně. Využíváme Vojtovy metody, cvičení dle Bobath konceptu, senzomotorickou stimulaci a orofaciální stimulaci.

Zaměřujeme se především na poruchy ve vývoji novorozenců, kojenců a dětí předškolního věku. V rámci fyzioterapie provádíme komplexní vyšetření pohybového aparátu a zhodnocení pohybového režimu dítěte.

U některých dětí konzultujeme s logopedem orofaciální vývoj (funkci nervů a svalů v oblasti úst a tváře), a dle výsledků vyšetření navrhujeme individuální přístup v rehabilitační léčbě.

U starších dětí se v terapii zaměřujeme na zlepšení držení těla, na cvičení koordinace, cvičení plochonoží, dechovou rehabilitaci, řešení poúrazových stavů, na péči po odstranění adenoidní vegetace.

Naší snahou je vytvořit individuální a zároveň komplexní multioborový terapeutický přístup, jehož cílem je zaučit a motivovat rodiče ke cvičení v domácím prostředí, vést je ke správné stimulaci dítěte, a tím přispět k všestrannému rozvoji dítěte.

 

Logopedie:
Dle objednání na tel. 601 563 844 (volejte od 7-8:30 hod.) 

Logoped v ambulanci diagnostikuje narušenou komunikační schopnost. Ve spolupráci s rodičem popřípadě dalšími zdravotnickými pracovníky nastaví následnou terapii. Logopedická péče je ambulantně prováděna logopedem, který po celou dobu spolupracuje s rodičem a individuálně nastavuje a konzultuje další postup.
Logopedická péče je zaměřena na dospělé a děti s narušenou komunikační schopností a poruchami řeči.
Logopedická péče je prováděna na základě doporučení k logopedickému vyšetření pediatrem, obvodním lékařem či lékařem specialistou.

 

 
 
06 Fyzioterapie 1 06 Fyzioterapie 4 06 Logopedie3