LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

Co je portál pacienta?

Jedná se o webovou aplikaci, ve které má uživatel (pacient) přístup výhradně ke svým zdravotním záznamům nebo záznamům osob, jejichž jsou zákonným zástupcem, vedeným v nemocničních informačních systémech Moravskoslezského kraje.

 

Jak mohu získat přístup na portál?

Do Portálu je výhradně umožněn přístup ověřeným pacientům nebo jejich zákonným zástupcům. Přístup do portálu zřizuje odpovědný pracovník na Informacích v Nemocnici Třinec, p. o.

 

Mohu přistupovat ke svým zdravotním údajům i v jiných nemocnicích?

Ke svým zdravotním údajům můžete přistupovat ze všech nemocnic v rámci Moravskoslezského kraje, ve kterých máte evidované zdravotní údaje. Přihlašovací údaje jsou pro všechna zařízení jednotné, avšak je nutné pro každou nemocnici zažádat zvlášť o přístup.

Seznam dostupných zdravotnických zařízení:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.
Nemocnice Třinec, p.o.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.

 

Co vše potřebuji k vyřízení přístupu?

Pro zavedení uživatele je nutné vyplnit registrační formulář v konkrétním zdravotnickém zařízení na základě ověřených dokladů:

  • Občanský průkaz nebo cestovní doklad (jedná-li se o občana jiného státu)
  • Průkaz pojištěnce

U zákonného zástupce budete potřebovat průkaz pojištěnce registrovaného pacienta, originál rozhodnutí o zastupování pacienta, rodič předloží rodný list.

 

Kde najdu přístup na portál pacienta?

Přístup je možný přes webové stránky provozovatele portálu v sekci Pro veřejnost na této stránce:
https://transmise.msk.cz

Uživatelská příručka