LOGO REACT EU MMR small v2

Rehabilitační oddělení

 

Primářka
MUDr. Darina Mocková

 

Vrchní sestra
Mgr. Wladyslawa Czepczorová

 

Staniční sestra
Rehabilitační oddělení II
Helena Seková

 

Vedoucí fyzioterapeut
Rehabilitační pracoviště
Mgr. Seweryn Krzywon

Krátkou reportáž o oddělení můžete zhlédnout ZDE.
 
Oddělení léčebné rehabilitace poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu pohybového aparátu u hospitalizovaných pacientů.

Na oddělení přijímáme především pacienty se značně omezenými pohybovými schopnostmi, jejichž stav vyžaduje intenzivní rehabilitaci. Hospitalizujeme nemocné po traumatech z chirurgického oddělení, po operacích pohybového aparátu z ortopedického oddělení, po cévních mozkových příhodách z neurologického a interního oddělení. Léčíme pacienty při dekompenzovaných artrózách, při onemocněních páteře a dalších. V případě doporučení na naše oddělení dochází klinický logoped a psycholog.

Pacienti, které hospitalizujeme, většinou vyžadují dlouhodobou rehabilitaci, proto úzce spolupracujeme s rehabilitačními ústavy v Hrabyni, Chuchelné a Karviné-Hranicích.

Cílem včasné a správně indikované rehabilitační léčby je zlepšení či znovunabytí narušených nebo ztracených funkcí hybné soustavy způsobených chorobou nebo úrazem. Rovněž i minimalizace ztracených funkcí s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti, zlepšení soběstačnosti a návrat nemocného do běžného života a znovunabytí víry ve vlastní, byť omezené schopnosti a možnosti.

Dle zdravotního stavu vybavujeme pacienty potřebnými kompenzačními pomůckami, např. berle, vozíky, dlahy a ortézy.

Fyzioterapeuti docházející na lůžková oddělení provádějí klasické i speciální techniky léčebné tělesné výchovy. Mají znalosti i dovednosti pro aplikaci metod reflexní lokomoce podle MUDr. Vojty, cvičení SM systému dle MUDr. Smíška, cvičení podle paní Mojžíšové a manuální terapie, které tvoří základ rehabilitační léčby. Především u pacientů, kteří byli postiženi cévní mozkovou příhodou, aplikujeme cvičení dle Bobath konceptu pro dospělé. U dětských pacientů je táž metoda využívána při léčbě vrozené mozkové obrny.

Velmi žádanou procedurou je provádění manuálních i přístrojových lymfatických masáží.

Na lůžkovém oddělení léčebné rehabilitace - (stanice č.1) má pracoviště vyškolený ergoterapeut, který nacvičuje s pacienty pohybové stereotypy nutné v běžném životě. Pacienti se především po cévně mozkových příhodách opět učí sebeobsluze a soběstačnosti – používat příbory, připravovat si jídlo, odemykat. Učí se znovu psát, kreslit a opětovně nabývat dovednosti, o které přišli proběhlou nemocí.