Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Kontrastní vyšetření páteřního kanálu - perimyelografie Stáhnout
Lumbální punkce Stáhnout
Systémová trombolýza Stáhnout
Lumbální infuzní test Stáhnout
Facetová denervace a PRT Stáhnout

MSK Sestra 2019 web 1024x234ob 01