LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

„Zdraví je předpokladem všeho.“  Miloš Kopecký

Podporujeme – li vědomě své zdraví, získáme nad svým zdravím větší kontrolu a přispějeme tak významně k jeho zlepšení.

Nemocnice realizuje principy podpory zdraví zaměřené na oblast posuzování potřeb pacientů, informování pacientů, mezioborovou spolupráci a kontinuitu poskytované péče, podporu zdravého prostředí.

Strategie nemocnice je zaměřena na uspokojení tělesných, duševních a sociálních požadavků nemocných pacientů a seniorů, uspokojení požadavků nemocničního personálu, vystaveného fyzickému a psychickému stresu, splnění požadavků veřejnosti a životního prostředí.

Problematikou podpory zdraví se zaměřením na pacienty i zdravotnické pracovníky se v nemocnici zabývá Komise kvality, její členové zastupují všechny profese zaměstnanců.

Podpora zdraví pacientů
 
 • Naplňování resortních bezpečnostních cílů – bezpečná identifikace pacientů, bezpečné používání rizikových léků, minimalizace rizika záměny, prevence pádů, prevence nemocničních infekcí, bezpečná komunikace, bezpečné předávání pacientů
 • Poradenství v oblasti stomií  – edukace stomiků
 • Podpora kojení – edukace matek
 • Odvykání kouření – krátká intervence, podpora kuřákům, kteří se rozhodnou s kouřením přestat
 • Duševní zdraví – dobrovolníci na dětském oddělení, následné péče a na oddělení sociálních lůžek, kulturní programy na dětském oddělení a oddělení sociálních lůžek, uspokojování duchovních potřeb
 • Informační a edukační materiály – ve spolupráci s odděleními tvorba a dostupnost edukačních materiálů pro pacienty
 
Podpora zdraví veřejnosti 
 
 • Poradenství v oblasti správné výživy  – nutriční poradna
 • Poradenství v oblasti stomií  – stomická  poradna
 • Cvičení pro těhotné
 • Podpora kojení, poradenství  – laktační poradna, facebook
 • Dodržování hygienických zásad – Den hygieny rukou, hygienické koutky  
 • Prevence onkologických onemocnění – Myslete na sebe
 • Velikonoční a vánoční výstava Eben Ezer