LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

1949  Rozhodnuto o stavbě nové nemocnice v Třinci v lokalitě zvané Sosna z důvodů
         nedostatku lůžek v okolních nemocnicích, nevhodných a hygienicky nevyhovujících
         podmínek. Vypracováním projektu byl pověřen Státní projektový ústav, ateliér 3
         v Praze, Ing. Arch. Paul se svým realizačním týmem, který měl již s projekcí a
         výstavbou nemocnic nemalé zkušenosti.

1954  Původní předpoklad zahájení stavby byl v 1. čtvrtletí 1954. Tento termín však nebyl
         dodržen a tak se stavbou bylo započato dne 15. července 1954.

1958  Slavnostní otevření prvních pavilonů se konalo 1.11. 1958, kdy byl v prvních dvou
         pavilonech zahájen provoz na infekčním a tuberkulózním oddělení.

1962  Křídla monobloku byly dány do provozu 1. 11. 1962. Byla zahájena činnost
         nemocnice s 673 lůžky, která pečovala o zdraví obyvatelů Třinecka a Jablunkovska.

1962  Začala fungovat chirurgická ambulance a 10.7.1962 byli na nově otevřenou lůžkovou část přijati

         první nemocní.

1963  Byl založen neurologický ordinariát v rámci psychiatrického oddělení, který byl základem

         neurologického oddělení.

1963  Založeno oddělení plastické chirurgie v Nemocnici Třinec nejprve jako oddělení   poskytující

         péči popáleným pacientům z Třineckých železáren a velmi brzy se zejména zásluhou prvního

         přednosty, doc.Richarda Kluzáka vyprofilovalo na velmi progresivní a známé centrum plastické

         chirurgie a má tedy nejdelší tradici ve svém oboru na Severní Moravě a po boku klinik v Praze a

         Brně i v celé České republice.

1971  Zrušen ordinariát a vznik neurologického oddělení.

1976  V listopadu roku 1976 bylo zřízena resuscitační stanice v prozatímních prostorách interního

         oddělení.

1978  V březnu roku 1978 se resuscitační stanice stěhuje do vlastních prostor nemocnice.

2007  Uvedeno do provozu Dětské centrum operační léčby.

2008  Otevřeno modernizované oddělení patologie.

2009  Proběhla rekonstrukce porodních sálů a kompletní digitalizace provozu rentgenového pracoviště.

2010  Realizace rozsáhlé rekonstrukce rehabilitačního oddělení.

2011 Nemocnice pořídila magnetickou rezonanci a byly provedené stavební úpravy pro jeji instalaci v pavilonu P. Zároveň v tomto roce proběhla komplexní rekonstrukce pavilonu J.

2012  Bylo realizováno zateplení vybraných objektů, jednalo se o pavilony L, H a I.

2013  V tomto roce proběhla celková rekonstrukce oddělení ARO v bloku C hlavní budovy monobloku a zateplení pavilonu P. Taktéž byl realizován projekt energetických úspor formou EPC.

2014  V průběhu tohoto roku došlo k úpravám lékárny a zřízení nového bufetu a posluchárny.

2015  V tomto roce byla provedena modernizace 4 operačních sálů a vybudování dospávacích pokojů na každém sále.

2016  Nemocnice realizovala rekonstrukci mezioborové JIP chirurgických obor. Zároveň byla provedena úprava pozemních komunikací a instalace vjezdového parkovacího systému.

2017  V průběhu roku byl modernizován náhradní zdroj elektřiny (dieselagregát). Rovněž byla provedena komplexní rekonstrukce dětské JIP.