LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primář
MUDr. Štěpán Rucki, CSc.

 

Zástupce primáře
Dětská JIP
MUDr. Beata Sikorová

 

Vrchní sestra
Dětské oddělení A
Miriam Szopová

 

Staniční sestra
Bc. Jana Ruszová

 

Staniční sestra
Žaneta Bocková

 

Staniční sestra
Pavlína Heczková

V zájmu co nejlepší komunikace se zdravotnickým personálem ošetřujícím Vaše dítě věnujte několik minut k přečtení následujících informací:

Co dítě potřebuje při pobytu na oddělení

Při hospitalizaci na oddělení bude Vaše dítě potřebovat:
- hygienické potřeby: zubní kartáček, pastu, mýdlo, hřeben, ručník, toaletní papír, kapesníky, u dospívajících dívek dámské hygienické potřeby,
- psací potřeby, pastelky,
- domácí obuv (papuče). Na oddělení, vyjma pobytu na dětské JIP, je možné mít vlastní pyžamo.

Pokud si dítě chce do nemocnice vzít oblíbenou hračku, jsou vhodné pouze hračky omyvatelné. Plyšové hračky nejsou z hygienických důvodů vhodné. Upozorňujeme dále na skutečnost, že personál dětského oddělení nenese odpovědnost za eventuální ztrátu cenných věcí jako mobilní telefony, notebooky, šperky.

Pokud dítě používá jednorázové pleny, přineste je s sebou. Kojenecké potřeby (láhve a savičky) jsou k dispozici na oddělení, používání vlastních potřeb není z hygienických důvodů vhodné.

Nenoste dětem do nemocnice potraviny podléhající rychlé zkáze jako zákusky, majonézové saláty, chlebíčky aj. Nevhodné je také přinášet větší množství sladkostí, chipsů a nápojů dráždících zažívací trakt.

 

Možnosti doprovodu hospitalizovaných dětí

U dětí, především ve věku do 6 let, je vhodný doprovod blízké osoby při hospitalizaci dítěte. Jsou možné následující varianty:
1. Denní pobyt, což znamená přítomnost 1 zákonného zástupce u dítěte na oddělení v době od 7:00-20:00 hod. Denní pobyt je zdarma, není však zajištěna strava a pitný režim. U denního pobytu nevzniká nárok na vystavení pracovní neschopnosti ani žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny (tzv. „paragrafu“).
2. Souvislá hospitalizace. Při přijetí doprovázející osoby (zákonný zástupce nebo plnoletá blízká osoba se souhlasem zákonného zástupce) je pro ni zajištěno i stravování. Pokud doprovázející osoba není na rodičovské dovolené, u hospitalizace dítěte ve věku do 6 let má nárok na vystavení pracovní neschopnosti. Tento požadavek je však nutno nahlásit v den přijetí!
- Doprovod hospitalizovaného dítěte do 6 let věku je hrazen ze zdravotního pojištění.
- Při hospitalizaci s dítětem nad 6 let věku je za pobyt doprovázející osoby požadována platba podle aktuálního ceníku Nemocnice Třinec.
Při překročení ubytovací kapacity lze přechodně využít možnosti denního pobytu. Přednost při hospitalizaci s dítětem mají kojící matky a doprovod dětí do 6 let věku.

 

Návštěvy na oddělení

Návštěvy na oddělení jsou denně v době od 14:00-16:30 hod. Individuální návštěvy mimo vyznačené hodiny jsou možné po domluvě s ošetřujícím personálem.
Na dětské JIP jsou návštěvy individuální, vždy po domluvě a se souhlasem ošetřujícího personálu. K jednomu pacientovi je možná současná návštěva maximálně dvou osob. Při návštěvě použijte ochranné pláště a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.
Při příchodu na oddělení má každá návštěva povinnost se přihlásit u personálu na oddělení.

 

Informace o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu dítěte jsou podávány osobně nebo telefonicky (k poskytnutí telefonických informací se musí volající prokázat přístupovým kódem, který obdrží u přijetí na příjmovém odd.)
- ve všední den: nejlépe v době od 13:30-14:30 hod. U dětí hospitalizovaných na JIP jsou informace podávány individuálně dle stavu v době od 8:00-15:00 hod.
- v zájmu kvalitní informovanosti o stavu dítěte nepožadujte informace v odpoledních hodinách a přes víkend. V této době zajišťuje službu na oddělení pouze jeden sloužící lékař, který nemusí znát všechny detaily o stavu Vašeho dítěte a nemusí mít – vzhledem k pracovním povinnostem – dostatek času k poskytování informací.
Informace jsou poskytovány zásadně jen zákonným zástupcům. V souladu s platnými zákonnými normami informace nebudou poskytovány ostatním rodinným příslušníkům.
V individuálních případech, vždy po předchozí domluvě, je možná konzultace zdravotního stavu s primářem oddělení.

 

Propuštění z nemocnice

Přes všední den jsou děti propouštěny z nemocnice zpravidla v době od 8:00 do 15:00 hod. Vzhledem k různým povinnostem lékařů v pracovní době však nelze garantovat okamžité propuštění dítěte při příchodu rodičů. Pokud chcete při propuštění dítěte předejít čekání, domluvte si nejvhodnější dobu propuštění předem telefonicky s ošetřujícím lékařem.
Přes víkend a o svátcích na celém oddělení pracuje v rámci tzv. ústavní pohotovostní služby pouze jeden lékař. O případném propuštění Vašeho dítěte domů je schopen rozhodnout až po provedení denních vizit. Z toho důvodu je propuštění z nemocnice v těchto dnech zpravidla možné uskutečnit až v odpoledních hodinách.

 

Upozornění

Oddělení pediatrické JIP je střeženo kamerovým systémem. Podle indikace lékaře může být takto střežen i pokoj č. 5 na oddělení pediatrie A.

 

Poškození nebo zničení majetku dětského oddělení

V případě poškození nebo zničení majetku dětského oddělení bude po zákonném zástupci dítěte požadována náhrada nebo finanční úhrada. V případě neshody bude věc předána právnímu oddělení Nemocnice Třinec.

 

Telefonní čísla:
stanice dětského oddělení: 558 309 228 (lékař), 558 309 225 (sestra)
dětská JIP: 558 309 210 (lékař), 558 309 200 (sestra)
primář oddělení: 558 309 201
zástupce primáře: 558 309 202
vrchní sestra: 558 309 203

 

MUDr. Štěpán Rucki, CSc.                                                              Miriam Szopová
primář dětského oddělení                                                              vrchní sestra dětského oddělení