LOGO REACT EU MMR small v2

Telefonní seznam

 

Vrchní sestra
Ing. Bc. Michal Heczko, DiS., MBA

Příjmové oddělení

Příjmové oddělení zajišťuje příjem a ošetření pacientů s akutními neúrazovými stavy v nepřetržitém 24-hodinovém režimu. Zajišťuje příjem a propuštění pacientů u plánovaných i akutních hospitalizací. Příjmové oddělení je umístěno v prvním suterénu hlavní budovy. Z hlavního parkoviště je dostupné bezbariérově.

V přijímací kanceláři s Vámi vystaví naší THP pracovníci základní dokumenty prostřednictvím nemocničního informačního FONS (tj. získání základních dat o pacientovi, vytištění stanovených dokumentů). Sepíší dokumenty o uložení cenných věcí a jejich uložení v trezoru, vydají pacientovi kartičku s kódem pro telefonické informace a přiloží identifikační náramek. Součástí přijímací kanceláře je i pokladna a informace pro pacienty. Platba je možná jak v hotovosti tak kartou. Přijímací kancelář je v provozu od 6:00 do 18:00 hodin. Mimo tuto dobu jsou pacienti přijímání cestou urgentního příjmu.

Pacient, který je administrativně přijat se jde převlékat do převlékacích boxů, které se nacházejí naproti přijímací kanceláře. Boxy slouží k přejímání, evidování, ukládání a vydávání osobních svršků pacienta. Zde jim sanitář vystaví potvrzení o úschovně šatstva a uloží svršky do centrální šatny.

Úsek ambulanci, lékařské pohotovostní služby a urgentního příjmu

Pacienti přicházející s potížemi jsou na příjmovém oddělení roztřídění všeobecnou sestrou dle závažnosti stavu a dle odbornosti. Následně jsou odeslání k vyšetření do příslušné odborné ambulance. Lékař provede prvotní zhodnocení zdravotního stavu pacienta a nezbytné úkony. Pokud stav pacienta vyžaduje hospitalizaci, je přijat na příslušné oddělení nemocnice. Třídění pacientů probíhá v místnosti F příjmového oddělení a to v čase od 7:00 do 22:00 hodin v pracovní dny a od 8:00 do 20:00 hodin v době pracovního klidu. Mimo tuto dobu zajišťuje vytřídění pacientů všeobecná sestra urgentního příjmu.

Pacienti přicházející v době lékařské pohotovostní služby, tedy v čase od 17:00 do 22:00 hodin v pracovní dny a od 8:00 do 20:00 hodin v době pracovního klidu, jsou vytřídění všeobecnou sestrou v místnosti F a odeslání pohotovostnímu lékaři v místnosti D příjmového oddělení.

Pacienti přivážení RLP či RZP jsou přebírání na příjmovém oddělení ve dvou oddělených vyšetřovnách vybavených pro urgentní stavy. Urgentní příjem má nepřetržitý provoz. V době od 22:00 do 7:00 hodin (v době pracovního klidu od 20:00 do 8:00 hodin) také zastupuje činnost odborných ambulancí a lékařské pohotovostní služby. V době od 22:00 do 5:00 hod. zajišťuje urgentní příjem jediný vstup pacientů do nemocnice. V době od 18:00 do 6:00 hodin zastupuje činnost přijímací kanceláře. Urgentní příjem je dále vybaven expektační části, kde přechodně leží pacienti, vyžadující akutní terapii.

Součástí příjmového oddělení je čekárna, kterou mohou využít, jak pacienti čekající na výsledky vyšetření, tak pacienti čekající na odvoz sanitkou. V čekárně je k dispozici bufet a automat na vodu. Dále je v prostorách čekárny umístěn automat pro výběr pohotovostních poplatků a pro platbu parkovacích lístků.