LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primář
MUDr. Štěpán Rucki, CSc.

 

Zástupce primáře
Dětská JIP
MUDr. Beata Sikorová

 

Vrchní sestra
Miriam Szopová

 

Staniční sestra
Novorozenecké oddělení
Bc. Jana Ruszová

 

Staniční sestra
Dětská JIP
Žaneta Bocková

 

Staniční sestra
Dětská ambulance
Pavlína Heczková

PED amb1V ambulantní části dětského oddělení je poskytována odborná péče v následujících oborech:
 
  • dětská kardiologie – onemocnění srdce, jako vrozené srdeční vady, poruchy srdečního rytmu, vysoký krevní tlak, srdeční šelest
  • dětská nefrologie – onemocnění ledvin a močových cest, jako vrozené vývojové vady, opakované infekce močových cest, přítomnost krve a bílkoviny v moči, pomočování
  • dětská gastroenterologie – onemocnění zažívacího ústrojí, jako chronické záněty žaludku, nespecifické střevní záněty, celiakie, poruchy vstřebávání, nesnášenlivost kravského mléka, bolesti břicha
  • dětská endokrinologie – onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, jako poruchy štítné žlázy, poruchy růstu, cukrovka, obezita
  • dětská diabetologie - onemocnění dětí s cukrovkou
  • dětská revmatologie – onemocnění kloubů jako jsou např. chronické záněty
 
Na dětské ambulanci je také prováděno sonografické vyšetření (vyšetření ultrazvukem) dětských pacientů na vlastním sonografickém přístroji. Lékaři dětského oddělení jsou vyškolení v echokardiografii (vyšetření srdce), sonografii břicha a měkkých tkání. Provádí se zde 24-hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM), 24-hodinové monitorování EKG (Holter) a 24-hodinové monitorování hladin cukru.
 
PED amb2