Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
V ambulantní části dětského oddělení je poskytována odborná péče v následujících oborech:
 
  • dětská kardiologie – onemocnění srdce, jako vrozené srdeční vady, poruchy srdečního rytmu, vysoký krevní tlak, srdeční šelest
  • dětská nefrologie – onemocnění ledvin a močových cest, jako vrozené vývojové vady, opakované infekce močových cest, přítomnost krve a bílkoviny v moči, pomočování
  • dětská gastroenterologie – onemocnění zažívacího ústrojí, jako chronické záněty žaludku, nespecifické střevní záněty, celiakie, poruchy vstřebávání, nesnášenlivost kravského mléka, bolesti břicha
  • dětská endokrinologie – onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, jako poruchy štítné žlázy, poruchy růstu, cukrovka, obezita
  • dětská diabetologie - onemocnění dětí s cukrovkou
  • dětská revmatologie – onemocnění kloubů jako jsou např. chronické záněty
 
Na dětské ambulanci je také prováděno sonografické vyšetření (vyšetření ultrazvukem) dětských pacientů na vlastním sonografickém přístroji. Lékaři dětského oddělení jsou vyškolení v echokardiografii (vyšetření srdce), sonografii břicha a měkkých tkání. Provádí se zde 24-hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM), 24-hodinové monitorování EKG (Holter) a 24-hodinové monitorování hladin cukru.

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.