Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Analgosedace u dětí Stáhnout
Katetrizace (cévkování) močového měchýře Stáhnout
Mikční cystouretrografie u dětí (MCUG) Stáhnout
Lumbální punkce Stáhnout
Zavedení nazogastrické sondy Stáhnout
Ergometrické vyšetření u dětí Stáhnout
Léčba hypoxicko-ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Stáhnout
Screening sluchu novorozenců Stáhnout
Impedance jícnu a phmetrie Stáhnout
Proplach implantabilního podkožního portu Stáhnout

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.