Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
 

Primářka
MUDr. Marie Kollárová

 

Zástupce primáře
Interní oddělení II
MUDr. Daniel Rajca

 

Vedoucí lékař
Interní JIP
MUDr. Roman Černohorský

 

Vedoucí lékařka
Gastroenterologické centrum
MUDr. Anna Czyžová

 

Vrchní sestra
Lenka Škrabišová

 

Staniční sestra
Interní oddělení II
Bc. Kristýna Hlaváčová

 

Staniční sestra
Interní oddělení III
Bronislava Ondraszková

 

Staniční sestra
Intermediární péče
Andrea Matuszková

 

Vedoucí sestra
Interní ambulance
Dagmar Halamová

 

Vedoucí sestra
Gastroenterologické centrum
Alexandra Macoszková

 
Interní odděleníInterní oddělení Nemocnice Třinec zajišťuje intenzivní, intermediární, standardní i ambulantní léčebně - diagnostickou péči dle moderní koncepce vnitřního lékařství. Interní medicína je multidisciplinární obor, jehož  nedílnou  součástí  jsou nástavbové odbornosti. Na oddělení i v ambulantní sféře se prolíná péče všeobecných  internistů, kardiologa, revmatologů, gastroenterologů, diabetologů, endokrinologů, plicních lékařů a intenzivistů.

Na interním oddělení jsou hospitalizováni pacienti s onemocněním kardiovaskulárního systému, pacienti s plicními nemocemi, metabolickými poruchami a diabetici, pacienti s onemocněním zažívacího traktu. Interní oddělení má celkem 4 stanice, na které stavebně navazuje ambulantní část.
Interní oddělení Nemocnice Třinec má udělenou akreditaci II. typu ve výuce pro vnitřní lékařství a akreditaci I. typu pro obor diabetologie, endokrinologie a revmatologie. To  umožňuje erudici mladých absolventů pro dané obor.

 

Lůžková část


INT odd 02 smallPacienti interního oddělení jsou hospitalizováni v rekonstruovaných prostorách hlavní budovy nemocnice. Samozřejmostí standardních lůžek tří stanic je vlastní sociální zařízení na každém pokoji. U každého lůžka je k dispozici dorozumívací zařízení pro komunikaci s personálem. Ke každému lůžku je zabudován přívod kyslíku. Na dvou stanicích je kompletní telemetrický  monitoring.

 

Plně klimatizovaná interní JIP je řešena jako centrální pracoviště s kruhovým přehledným boxovým systémem. K dispozici je centrální monitoring ke sledování základních životních funkcí pacientů. Veškeré přístrojové vybavení je samostatně zavěšeno na kloubovém stropním ramenu nad každým lůžkem, v ramenech je zabudován přívod medicinálních plynů a elektrické energie.

 

Jsou zde přijímáni pacienti s ohrožením vitálních funkcí, onemocněním kardiovaskulárního systému, závažné plicní onemocnění, metabolické poruchy, septické stavy, akutní arytmie, poruchy vědomí, akutní krvácení do trávicího traktu, akutní otravy. Zajišťujeme akutní hemodialýzu. Pod vedením lékaře internisty provádíme intenzivní a resuscitační péči, neinvazivní a invazivní ventilační péči.

 

Na JIP hospitalizujeme pacienty s poruchami nebo ohrožením vitálních funkcí, zajišťujeme  zde pod  vedením lékaře internisty, intenzivní i resuscitační, neinvazivní i invasivní ventilační péči.


Interní JIP Pokud nestačí kapacita Iktového centra, jsou u nás na JIP hospitalizováni i akutní neurologičtí pacienti.
Ve spolupráci s neurology pečují lékaři naší JIP v rámci Iktového programu i o pacienty na neurologické JIP, která navazuje stavebně na interní JIP.

Multioborová péče zde probíhá ku prospěchu pacienta mnoho let.

 

Péče jak v rámci standardního oddělení, tak i JIpky by se neobešla bez dalších příslušných vyšetřovacích metod s 24hod. dostupností: endoskopie zažívacího traktu, echokardiografie, břišní sonografie, sonografie periferního cévního systému, telemetrické sledování 24hod., dostupnosti CT, MR, biochemie, transfusní stanice, dostupnost konsiliárních služeb–lékař ARO, neurolog, chirurg, ortopéd, rentgenolog-tedy vše dle požadavků moderní medicíny.
Stejně tak interní oddělení zajišťuje pro potřeby ostatních oddělení Nemocnice Třinec, p.o. konsiliární služby.