Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Centrální sterilizace

Umístění oddělení

2. suterén hlavní budovy

 

Telefonní kontakt pracoviště

Vedoucí sestra       +420 558 309 671
Příjem materiálu    + 420 558 309 672

logo

 

 

 

 

Centrální sterilizace (dále jen CS) je odborné zdravotnické pracoviště poskytující komplexní služby v oboru přípravy zdravotnických prostředků pro účely jejich použití při ošetřování, vyšetřování či diagnostice pacientů a je významným článkem v prevenci nemocničních nákaz. Své služby poskytuje nejen celé Nemocnici Třinec p.o, ale rovněž řadě externích odběratelů, např. soukromým odborným ambulancím a dalším zdravotnickým zařízením.
Rovněž poskytuje jednodenní stáž na svém pracovišti studentům středních zdravotnických škol v rámci jejich praktické výuky v naší nemocnici.
Centrální sterilizace Nemocnice Třinec p.o. v srpnu 2013 získala certifikát jakosti podle normy ČSN EN ISO 13485:2012 – Zdravotnické prostředky–Systémy managementu jakosti– Požadavky pro účely předpisů, což dokládá, že se řídí platnou legislativou a technickými normami. 

Certifikát Centrální sterilizaceNemocnice Třinec, p.o., obhájila výše uvedený certifikát ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016 v roce 2018.

 

 

 

Centrální sterilizaceCentrální sterilizace

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.