LOGO REACT EU MMR small v2

01.02.2024

02 01 ORL1Plazmovou koblaci dnes využívá téměř dvacet pracovišť v České republice, avšak to naše třinecké bylo díky iniciativě pana primáře ORL MUDr. Mieczysława Szwarce jedním z prvních.

23.01.2024

01 23 Botička1Opakovaně prosíme návštěvníky, pacienty a zaměstnance Nemocnice Třinec, aby parkovali pouze na vyhrazených a k tomu určených místech. V opačném případě budou tyto vozidla nahlášeny příslušným úřadům k dalšímu šetření, včetně odtažení vozidla.

Nevhodným parkováním dochází k blokování a hladkému průjezdu RZP, sanitních vozidel, zásobování a v neposlední řadě i k ničení chodníků a travnatých ploch.

30.01.2024

01 29 GEC1Nemocnice Třinec, příspěvková organizace zakoupila pro gastroenterologickou ambulanci nový ultrazvukový přístroj vybavený možností vyšetření elastografie jater, do kterého investovala z vlastních zdrojů přes 1,5 milionů korun.

23.01.2024

01 23 OPG1Koncem loňského roku Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, pořídila nový digitální orthopantomograf (OPG), jehož pořizovací náklady se vyšplhaly na téměř šest set tisíc korun. Projekt „Modernizace Nemocnice Třinec“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Strona 16 z 215