LOGO REACT EU MMR small v2

03 27 Farmacie5Na středu 27. března připadá první světový den nemocniční farmacie. Cílem této osvětové akce je zdůraznit význam nemocničních lékáren a oslavit práci všech, kteří se na nemocniční farmacii podílejí.

Lékárna Nemocnice Třinec je nemocniční lékárnou a je součástí zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči.

Celkem 18 zaměstnanců lékárny a prodejny zdravotnických potřeb poskytuje lékárenskou péči širokému spektru pacientů a klientů nejen v rámci výdeje pro veřejnost, ale také při zásobování nemocnice a jiných zdravotnických zařízení lůžkové i ambulantní péče. Velkou úlohu hraje lékárna při individuální přípravě léčivých přípravků ve vlastní laboratoři.

Nemocniční lékárny jsou nezbytné pro správné fungování systému zdravotní péče zajištěním včasné a bezpečné léčby v rámci vysoce kvalitní farmaceutické péče.

Děkujeme všem kolegům za jejich vášeň a obětavost pro tuto profesi.

03 27 Farmacie2