LOGO REACT EU MMR small v2

04 04 REH1Nemocnice Třinec, příspěvková organizace dnes slavnostně otevřela zrekonstruované oddělení léčebné rehabilitace. Na celkových nákladech, které se vyšplhaly přes 110 milionů korun a zahrnují stavební práce, přístrojovou techniku, nábytek i ostatní vybavení neinvestičního charakteru, se hlavní měrou podílel Moravskoslezský kraj, který nemocnici zřizuje.

Samotné stavební práce odstartovaly rekonstrukci rehabilitačního pavilonu koncem roku 2022. „Díky této rozsáhlé rekonstrukci je teď péče na rehabilitačním oddělení funkčnější a efektivnější. Pracoviště jsou nově rozdělena tak, aby se mohla rozšířit ambulantní léčba. Tím se podařilo optimalizovat služby oddělení, aby jeho péče byla komplexnější a kvalitnější. Věřím, že se zde pacienti budou cítit příjemněji a bezpečněji, rehabilitace je velmi důležitým prvkem v celém procesu léčby,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer s tím, že z krajských prostředků šlo na rekonstrukci 107 milionů korun.

Nově byla provedena přístavba, částečná nástavba nad nižší částí objektu a komplexní rekonstrukce pavilonu rehabilitace tak, aby do nových prostor mohly být situovány pokoje lůžkového oddělení, kde se kapacita navýšila o 16 lůžek na celkem 30 lůžek. Vznikla nová cvičebna, rehabilitační infuzní stacionář a rovněž došlo k úpravám nedostatků na transfuzní stanici. Současně byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, vody, kanalizace a výměna stávajících těles topení. Rekonstruované prostory jsou připojeny na média ze stávajících rozvodů hospodářské budovy. Součástí stavby je i úprava příjezdu k transfuzní stanici pro sanitní vozidla. Pavilon rehabilitace byl doplněn o druhé únikové schodiště a došlo k modernizaci stávajících výtahů, včetně výtahu z hospodářské budovy.
V rámci akce bylo také provedeno zateplení pavilonu a mimo jiné došlo i ke komplexnímu řešení venkovních ploch - příjezdová komunikace, parkoviště, kanalizace, venkovní osvětlení atd.

„Jsem přesvědčen, že nově zrekonstruované pracoviště přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty a věřím, že i lékaři a další zdravotnický personál jistě ocení moderní a hlavně bezpečnější pracovní prostor,“ dodal Jiří Veverka, ředitel Nemocnice Třinec.

Irena Sikorová Nožková
tisková mluvčí

 

04 04 REH3 04 04 RHB10 04 04 RHB15

 

 

04 04 REH5 04 04 REH4 04 04 RHB14