LOGO REACT EU MMR small v2

Habr 2024Dominantní alergeny: bříza, jasan, habr, topol, jasan, vrba, jilm, javor.

V uplynulých dnech se rozběhla plná pylová sezóna květu břízy. Přispěla k tomu významná změna teplot. Břízy během celého týdne uvolňovaly velké množství pylu, který nejen dráždí sliznice, ale také se usazuje na rovných plochách. S břízou intenzivně vykvétaly další jarní dřeviny. Registrovali jsme vysoké koncentrace jasanu a habru. Habr je pro alergiky významnou dřevinou z důvodů zkřížených reakcí s břízou.
Mezi dalšími aeroalergeny se objevoval alergologicky méně významný pyl vrby, jilmu, javoru, modřínu a cypřišovitých.
Ke konci týdne se už sporadicky objevoval i pyl rostlin, jejichž aktivita je více spjata až s přelomem dubna a května, jako jsou duby a naše jehličnany. Ovocné stromy, jejichž nádherně rozkvetlé koruny podtrhují krásu jara, většinou alergické problémy nevyvolávají, jelikož mají velká pylová zrna určena pro sběr hmyzem. Klesající tendenci má zastoupení pylu topolů a olší.

Pro příští týden očekáváme ještě vyšší koncentraci pylových aeroalergenů s dominancí pylu břízy a jasanu. Vedle těchto pylových alergenů bude ve vzduchu pyl vrby, habru, jilmu a javoru. Postupně bude přidávat také pyl dubu.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna