LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primářka
MUDr. Zuzana Hotová

 

Zástupce primáře
Porodní oddělení
MUDr. Aleš Mladěnka

 

Vrchní sestra
Porodní oddělení
Mgr. Regina Slowik, DiS., MBA

tel: +420 558 309 263

 

Staniční sestra
Martina Šergovičová

tel: +420 558 309 265

Porodní sálPorodní sál a poporodní oddělení tvoří společnou stanici. Péče je poskytována erudovanými lékaři a porodními asistentkami. Nastávajícím maminkám se věnujeme. Nabízíme odborně vedené kurzy předporodní přípravy, které zahrnují tématické přednášky, cvičení a plavání těhotných. Cyklus přednášek zpestřujeme účastí odborných konzultantů – specialistů na potravinové doplňky vhodných pro nastávající maminky, pomůcky ke kojení a odstříkávání mateřského mléka, na přednášku o epidurální analgezii přichází lékař anesteziolog. Cvičení je přizpůsobeno stádiu těhotenství. Zpočátku spíše kondiční, ke konci těhotenství je zaměřeno na nácvik správného dýchání během porodu. Každý pátek mají nastávající rodiče možnost prohlédnout si porodní sál v předem stanovených hodinách (15:00 – 17:00 hodin). Prohlídku je nutné telefonicky domluvit na tel. čísle 558 309 271. Předporodní přípravu nabízíme jako placenou službu.
 

U každého spontánního porodu je přítomen lékař porodník, dvě porodní asistentky. Stav porodu je sledován špičkovými monitorovacími přístroji. K bezpečnosti rodiček přispívá i fakt, že v areálu nemocnice je transfúzní stanice a kdykoliv je k dispozici kvalifikovaný pediatr. Porody se snažíme vést co nejcitlivěji tzn. využívat během porodu uvolňovacích způsobů a pomůcek jakými jsou rehabilitační míče a masážní válečky, balónky a ježky.

 

Porodní odděleníK potlačení bolesti můžeme na přání rodičky nabídnout epidurální analgezii. Tu v Nemocnici Třinec poskytujeme bezplatně kdykoliv během dne i noci. Dobu, která je nejvhodnější pro podání analgezie, určí lékař porodník. Vlastní výkon, tedy zavedení peridurálního katetru provádí lékař anesteziolog. Epidurální analgezie přináší značnou úlevu v první době porodní, která je z celého porodu nejdelší.

 

Naprostou samozřejmosti jsou porody s blízkou osobou a to jak u spontánního porodu tak u císařského řezu . Pokud to zdravotní stav novorozence a matky dovolí, je novorozenec okamžitě po porodu přiložen k prsu matky a kojení začíná do půl hodiny.

 

Poporodní péče je zajišťována systémem rooming-in. Jde o společný pobyt matky s dítětem nepřetržitě 24 hodin. Maminky tráví po porodu v nemocnici asi 4 dny. Usilujeme, aby se během pobytu naučily v celém rozsahu pečovat o své dítě, pochopily zásady a význam kojení. Naše porodní oddělení společně s dětským oddělením je nositelem Certifikátu uděleného organizaci UNICEF – BABY FRIENDLY HOSPITAL. Jde o zajištění zdravého vývoje dítěte již v předporodním období. Důraz klademe na odpovědný přístup k těhotenství a propagace kojení a správné výživy v ranném věku dítěte.

 

Osvědčení o odběru pupečníkové krveMaminkám, které chtějí trávit první dny po porodu s blízkou osobou, nabízíme pobyt na nadstandardních pokojích. Veškeré informace o této službě Vám poskytneme přímo na oddělení.