LOGO REACT EU MMR small v2

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Jak můžete uplatnit Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

 

Kontaktní adresy

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

  • elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uznávaným elektronickým podpisem
  • datovou schránkou ID DS: n3ek6pv
  • písemně dopisem s ověřeným podpisem zaslaným na adresu: Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61  Třinec, na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“
  • Ověření Vaší totožnosti požadujeme úředně. V případě osobního doručení žádosti totožnost žadatele ověří zaměstnanec sekretariátu ředitele nebo pověřenec na ochranu osobních údajů na základě předloženého OP.

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, která jsou doručena jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Práva dle čl. 3 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.

 

Obsah žádosti či námitky

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu Vašich osobních údajů prosím uveďte následující:

  • svoji totožnost,
  • specifikujte, jaké právo uplatňujete

 

Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

Jako nemocnice jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je nemocnice oprávněna odmítnout žádosti vyhovět.