LOGO REACT EU MMR small v2

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o Vašich osobních údajích a nakládání s nimi

 

Kontaktní údaje na správce osobních údajů

Nemocnice Třinec, p. o.
Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

 

Statutární zástupce správce

Ing. Jiří Veverka, ředitel nemocnice

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Bc. Lenka Samiecová, tel. 558 309 702, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje nemocnicí zpracovávány

Účelem, tj. důvody, proč nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

 • Poskytnutí ambulantní péče
 • Poskytnutí lůžkové péče (hospitalizace)
 • Zajištění následné péče o hospitalizované pacienty
 • Příprava a výdej léků a jiných přípravků
 • Poskytování rehabilitační péče
 • Laboratorní zpracování pro poskytnutí zdravotnické péče
 • Provádění operačních zákroků
 • Dárcovství krve a krevních složek
 • Výkaznictví (pro zdravotní pojišťovny, Národní zdravotní registry apod.)
 • Provozování kamerového systému
 • Stravování
 • Dopravní zdravotnická služba
 • Monitoring vybraných telefonních linek „linky zdravotnické dopravní služby“

 

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností nemocnice, která je tzv. správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).
Seznam právních předpisů, které nás opravňují zpracovávat Vaše osobní údaje

 

Oprávněné zájmy nemocnice nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

Nemocnice provozuje kamerový systém, a to v celém areálu nemocnice.
Bližší informace o kamerovém systému a přiměřenosti jeho užití

 

Kategorie dotčených osobních údajů

V případech, kdy nemocnice osobní údaje nezískává pouze od pacientů samotných, ale rovněž od jiných osob (zejména v rámci lékařské dokumentace převzaté od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, v rámci žádanek o vyšetření apod.), nemocnice zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost)
 • adresní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail)
 • údaje o zdravotním stavu

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštního zákona (zejména osoby uvedené v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytovatelé navazujících zdravotních služeb, krajské hygienické stanice, SÚKL, krajský portál (MIS), zdravotní pojišťovny, okresní soud, v případě úmrtí rodina zemřelého atd.).
Přesnější informace o příjemcích osobních údajů, včetně uvedení typu příjemce (uvedení typu činnosti, kterou příjemce vykonává), odvětví, sektoru a sídla příjemců, jsou uvedeny zde.

 

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou součástí zdravotnické dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno v § 53 - 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Přesnější informace o době uložení Vašich osobních údajů v souvislosti s vedením konkrétní zdravotnické dokumentace jsou uvedeny zde.